26 september 2018

Regiovergaderingen ZuidWest

Het bestuur van de afdeling komt naar de regio's toe!

Beste bestuursleden,

Bij de Algemene Ledenvergadering in mei jongstleden is bij monde van onze voorzitter, Jeroen Engelhart, afgesproken dat wij in het najaar de afdeling in zouden gaan om kennis te maken met de verenigingen van onze afdeling en te luisteren naar de problematiek, of beter gezegd de uitdagingen, welke zich afspelen en of aandienen bij de verenigingen en of in onze afdeling.
Ik dan ook blij dat ik namens het bestuur de Regiovergadering(en) mag aankondigen. Hieronder ziet u de data waarop wij graag uw Regio willen bezoeken.

Regio West dinsdag 2 oktober
Regio Midden dinsdag 23 oktober
Regio Zeeland dinsdag 30 oktober
Regio NoordOost dinsdag 6 november
Regio ZuidOost dinsdag 13 november

Voor alle regio’s, behalve de regio ZuidOost, zijn wij nog op zoek naar een locatie waar wij de vergadering kunnen laten plaatsvinden. Wanneer uw vereniging zijn/haar accommodatie ter beschikking wil stellen dan vernemen wij dit graag, zo spoedig als mogelijk, van u. Aanmelden kan via secretaris@nttb-zuidwest.nl.
De avond is min of meer in twee delen ingedeeld: Het eerste deel wil het bestuur kort uiteen zetten waar het op dit ogenblik mee bezig is en wat de planning is voor de komende periode, denk hierbij aan de speciale activiteiten voor het jaar 2019, vacatures welke nog openstaan, denktank communicatie, denktank parasport.
Tijdens het tweede deel is het de bedoeling dat wij de uitdagingen van heden en de toekomst uiteen gaan zetten en deze in volgorde van prioriteit gaan zetten, zodat wij als bestuur hier mee aan de slag kunnen gaan.
Uiteraard kan dit per regio verschillend zijn.
De definitieve uitnodiging als mede de agenda zullen op korte termijn aan u gestuurd worden.
We hopen u te mogen begroeten tijdens een van de hierboven geplande bijeenkomsten.
Wij hebben er in ieder geval zin in.

Het Afdelingsbestuur,
Jeroen Engelhart
Mick van Hoof
Alexander Heil