28 maart 2018

Drie bestuurskandidaten voor afdeling ZuidWest

In het proces van de bestuurlijke vernieuwing zijn er de afgelopen maanden goede stappen gezet. De afdeling ZuidWest kan met vertrouwen naar de ALV toewerken.

Denktank

Na de buitengewone ledenvergadering van 6 december zijn een zestal personen uit de afdeling ZuidWest, te weten Thomas Roovers, Mick van Hoof, Eric Bakker, Jeroen Engelhart, Roger van der Hammen en Alexander Heil. samen met Achim Sialino (directeur tafeltennis), Ineke de Graaf (coördinator afdelingsondersteuning en voormalig afdelingsmanager), Ron van Enckevort (afdelingsondersteuner), Koen Jacobs en Stefan Heijnis (beiden lid van het hoofdbestuur) aan de slag gegaan en hebben in meerdere sessies gesproken over de invulling, taken en beschikbaarheid van personen voor een (nieuw) afdelingsbestuur.

Tijdens de laatste bijeenkomst van deze “Denktank” op 6 maart is er met veel enthousiasme aan een taakverdeling gewerkt en zijn er speerpunten genoemd. Ook hebben drie personen definitief aangegeven zich kandidaat te willen stellen voor een bestuursfunctie voor de afdeling ZuidWest!

Deze drie kandidaten, Thomas Roovers, Jeroen Engelhart en Alexander Heil, zullen zich de komende weken voorstellen.

Daarnaast zullen andere ‘denktankers’ ook diverse taken buiten het afdelingsbestuur op zich gaan nemen. Ook zijn er nog ‘gesprekken’ gaande met enkele nieuwe vrijwilligers voor de invulling van taken en vacatures binnen werkgroepen. In een later stadium zal hierover meer informatie naar de verenigingen en leden worden gestuurd.

ALV woensdag 16 mei 2018

Tijdens deze reguliere ALV staat de verkiezing van het afdelingsbestuur op de agenda. De hierboven genoemde Thomas, Jeroen en Alexander stellen zich verkiesbaar. Naast deze drie, kunnen andere personen zich uiteraard ook kandidaat stellen.

Noteer de datum alvast. Een hoge opkomst geeft een nieuw bestuur vertrouwen. Een bestuur dat er wil zijn voor de tafeltennissport en de verenigingen uit ZuidWest in het bijzonder!

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met

 

Achim Sialino

 

Bijlage: Thomas Roovers: “Het bestuur van de afdeling is er voor de verenigingen.”

update 17 april 2018:

Bijlage: Jeroen Engelhart: "Samen"