16 mei 2018

Afdelingsledenvergadering 2018 afdeling ZuidWest

Locatie

Cultureel Centrum Fidei et Arti
Pastoor Hellemonsstraat 1
4731 HV Oudenbosch
Nederland
Terug

Update 4 mei 2018

Geachte dames en heren,

Op woensdag 16 mei is de ALV van ZuidWest.

Er is het laatste jaar veel veranderd in de organisatie van uw afdeling. Na de op 6 december 2017 georganiseerde buitengewone ALV heeft een groep mensen toegewerkt naar een nieuw afdelingsbestuur. Op 16 mei zal het Hoofdbestuur twee kandidaten voordragen voor het Afdelingsbestuur. Helaas heeft de derde kandidaat aangegeven zich terug te moeten trekken. Zijn toelichting vindt u in de bijlage.

De twee overige kandidaten (Jeroen Engelhart en Alexander Heil) nemen de uitdaging aan om tafeltennis in ZuidWest samen met de verenigingen de aandacht te geven die het verdient. Zij hebben aangegeven dit niet alleen te kunnen. In de voorbereiding op de vorming van het Afdelingsbestuur hebben Mick van Hoof en Roger van der Hammen (tevens plaatsvervangend Bondsraadslid) een bijdrage geleverd. Zij zullen geen deel uitmaken van het nieuwe Afdelingsbestuur, maar hebben wel aangegeven betrokken te willen blijven en het nieuwe Afdelingsbestuur actief te willen ondersteunen.

Namens het Hoofdbestuur spreekt ondergetekende de hoop uit dat de verenigingen en afdelingskaderleden van ZuidWest het nieuwe bestuur zullen steunen en ook mee willen denken om te komen tot een aanvulling van het Afdelingsbestuur, zodat er op korte termijn een kernbestuur met 3 tot 5 bestuursleden zal zijn dat vol kan inzetten op haar taak.

Op de ALV staan ook een paar onderwerpen rondom de competitie op de agenda. Ook hiervoor vragen we uw aandacht.

De ALV begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan de koffie en de thee klaar.

Omdat we op een goede opkomst hopen stellen we uw aanwezigheid zeer op prijs en vragen u om zo snel mogelijk, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, uw aan- dan wel afwezigheid door te geven aan Antoinette de Jong, jong@tafeltennis.nl. We maken u erop attent dat het niet bijwonen van de ALV kan worden beboet met € 34.

In de bijlagen vindt u

  • Een nieuwe versie van de agenda, met daarin opgenomen een toelichting over de bestuursverkiezing.
  • Het bericht over het terugtrekken van kandidaat afdelingsbestuurslid Thomas Roovers.
  • Een tussenevaluatie van de uitvoering van het activiteitenplan 2018, behorend bij agendapunt 5.
  • De concept budgetaanvraag 2019, eveneens behorend bij agendapunt 5.
  • Informatie over de competitie, behorend bij agendapunt 8.
  • Alexander Heil stelt zich voor.

De complete stukken van de ALV kunt u hieronder in de links vinden. 

Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende of met Antoinette de Jong.

Met vriendelijke groet,

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Achim Sialino

Directeur Tafeltennis

sialino@tafeltennis.nl

06 1640 9655