Subsidieregelingen

Afdeling West stimuleert verenigingen om activiteiten te ondernemen. Bij een aantal activiteiten kunnen verenigingen gebruik maken van een subsidieregeling. Welke subsidieregelingen er zijn vind je hier terug.

NTTB opleidingen
Als aanmoediging/stimulering om een opleiding te gaan volgen kan 50% van de bijdrage van de deelnemer/vereniging worden vergoed. De aanvraag moet vooraf aan de opleiding worden ingediend. De vergoeding kan worden aangevraagd voor een trainersopleiding, toernooileidersopleiding en een scheidsrechtersopleiding. Bekijk hier de voorwaarden van deze subsidieregeling

Stimuleringsregeling werving/opvang*
Wanneer een vereniging een activiteit organiseert gericht op het werven van nieuwe leden en het opvangen van nieuwe leden is er een subsidie mogelijk. Bekijk hier voorwaarden van deze subsidie regeling

Table Stars*
Wanneer een vereniging aan de slag gaat met Table Stars, is het mogelijk om met subsidie het Table Stars pakket aan te schaffen. Informatie over Table Stars kunt u hier lezen. Bij interesse graag contact opnemen met  meer@nttb-west.nl

*Het is niet mogelijk om voor één activiteit de stimuleringsregeling én de Table Stars subsidie aan te vragen. Een serie bij elkaar behorende wervingsactiviteiten geldt voor de stimuleringsregelingen als één activiteit.

Scholierentoernooi
Wanneer een vereniging een eigen scholierentoernooi organiseert, kan er een subsidie aangevraagd worden van €125,-. Na afloop van het evenement moet de vereniging:

  • het evaluatie- en declaratieformulier insturen aan de afdelingscoördinator Laura van der Meer, e-mailadres: meer@nttb-west.nl
  • een door de penningmeester te ondertekenen verklaring inleveren, dit is opgenomen bij het formulier. Als de penningmeester zelf het formulier indient is deze handtekening niet nodig. Anders moet je een scan insturen met handtekening.
  • een artikeltje voor de website van NTTB-West aanleveren. Dit mag hetzelfde artikeltje zijn dat je op de eigen website van de vereniging zet en aanbiedt aan de lokale publiciteitsmedia (huis-aan huisbladen, kabelkrant, lokale radio en tv, etc.) Doe er ook enkele leuke foto's bij!

Netwerk Talenten Regiotraining (NTR)
Het NTR wordt gevormd door alle initiatieven voor bovenlokale/afdelings talenttrainingen die een financiële bijdrage van Afdeling West ontvangen. Ondersteuning door de Afdeling maakt een aanbieder automatisch deelnemer-lid van dit netwerk. Aanbieders van talenttrainingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de afdeling. Alle informatie en voorwaarden kunt u op deze pagina vinden.