Subsidieregelingen

Afdeling West stimuleert verenigingen om activiteiten te ondernemen. Bij een aantal activiteiten kunnen verenigingen gebruik maken van een subsidieregeling. Welke subsidieregelingen er zijn vind je hier terug.

NTTB opleidingen
50% van de eigen bijdrage van de deelnemer wordt vergoed, dit geldt voor een trainersopleiding, toernooileidersopleiding en een scheidsrechtersopleiding. Bekijk hier de voorwaarden van deze subsidieregeling

Stimuleringsregeling*
Wanneer een vereniging een activiteit organiseert gericht op het werven van nieuwe leden of het opvangen van nieuwe leden is er een subsidie mogelijk. Bekijk hier voorwaarden van deze subsidie regeling

Table Stars*
Wanneer een vereniging aan de slag gaat met Table Stars, is het mogelijk om met subsidie het Table Stars pakket aan te schaffen. Bij interesse graag contact opnemen met  meer@nttb-west.nl

*Het is niet mogelijk om voor één activiteit de stimuleringsregeling én de Table Stars subsidie aan te vragen. Een serie bij elkaar behorende wervingsactiviteiten geldt voor de stimuleringsregelingen als één activiteit.

Scholierentoernooi
Wanneer een vereniging een eigen scholierentoernooi organiseert, kan er een subsidie aangevraagd worden van €125,-. Na afloop van het evenement moet de vereniging:

  • het evaluatie- en declaratieformulier insturen aan de afdelingscoördinator Laura van der Meer, e-mailadres: meer@nttb-west.nl
  • een door de penningmeester te ondertekenen verklaring inleveren, dit is opgenomen bij het formulier. Als de penningmeester zelf het formulier indient is deze handtekening niet nodig. Anders moet je een scan insturen met handtekening.
  • een artikeltje voor de website van NTTB-West aanleveren. Dit mag hetzelfde artikeltje zijn dat je op de eigen website van de vereniging zet en aanbiedt aan de lokale publiciteitsmedia (huis-aan huisbladen, kabelkrant, lokale radio en tv, etc.) Doe er ook enkele leuke foto's bij!

Regiotraining
Wanneer er een samenwerking ontstaat tussen 2 of meer verenigingen op het gebied van talenttrainingen kan er halfjaarlijks een subsidie worden aangevraagd. Bekijk hier de voowaarden van deze subsidieregeling.