Subsidies en fondsen

Extra inkomsten zijn altijd welkom. Geld voor tafeltennisverenigingen wordt steeds meer op projectbasis (bijv. sportimpuls) beschikbaar gesteld, in plaats van als structurele subsidie.

Hieronder vindt u een aantal mogelijkheden omtrent landelijke subsidies en fondsen.

Sportsubsidiewijzer NOC*NSF
Via de uitgebreide sportsubsidiewijzer van NOC*NSF vindt u niet alleen sport gerelateerde subsidiemogelijkheden, maar ook subsidies die raakvlakken hebben met sport, zoals gezondheid, duurzaamheid en integratie. Het gaat om subsidies van de Europese Unie, nationale, provinciale en gemeentelijke overheden.

Sportimpuls
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een subsidieregeling voor projectsubsidies. Projectsubsidies zijn eenmalig en specifiek gericht op een bepaald project. Table Stars is één van de erkende interventies binnen de Sportimpuls.

Fonds Gehandicaptensport
Het Fonds Gehandicaptensport geeft een financiële bijdrage aan projecten die zich richten op sportactiviteiten voor gehandicapten.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
De subsidie Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers is een regeling voor scholing en opleiding van vrijwilligers in de sport. 

Er zijn nog veel meer mogelijkheden omtrent het aanvragen van subsidies of het benaderen van fondsen:

https://www.allesoversport.nl/artikel/vind-de-sportsubsidie-voor-jouw-sportvereniging/

www.sportsubsidie.nl

http://www.nocnsf.nl/samensporten/sponsorensubsidiemogelijkheden

https://sport.nl/voorclubs

https://www.vsbfonds.nl/mens-maatschappij/andere-fondsen-mm

https://www.oranjefonds.nl/

https://www.kansfonds.nl/

http://www.fondssluytermanvanloo.nl/

http://www.fnozorgvoorkansen.nl/

http://www.psychischegezondheid.nl/

https://www.nsgk.nl/