Vacature plaatsvervangend Bondsraadslid

De ALV van 31 mei 2018 heeft Maria ter Hoek gekozen als ons nieuw  Bondsraadslid. Hiermee volgt zij Jacob de Boer op. Maria was tot de ALV betrokken als plaatsvervangend Bondsraadslid en dit betekent dat er een vacature is ontstaan voor een nieuw plaatsvervangend Bondsraadslid.

De Bondsraad van de NTTB is het hoogste orgaan van de Nederlandse Tafeltennisbond. De Bondsraad stelt in hoofdlijnen het beleid en de financiële begroting vast en geeft de kaders aan voor de ontwikkeling van nieuw beleid. De Bondsraad controleert het hoofdbestuur en krijgt alle informatie die daarvoor nodig is. Op basis van de ontwikkelingen kan de Bondsraad zelf initiatieven nemen en het Hoofdbestuur een opdracht meegeven. Zie het als een soort ‘tweede kamer’ van de NTTB.

Een Bondsraadslid treedt binnen de algemeen belang van tafeltennis in Nederland natuurlijk ook op namens de afdeling West en zorgt ervoor dat de belangen van de afdeling West zo goed mogelijk worden gerealiseerd.

Een plaatsvervangend Bondsraadslid neemt in afwezigheid van een Bondsraadslid zijn of haar plaats tijdens de Bondsraadsvergadering in. Hierbij heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als het Bondsraadslid.

De Bondsraad vergadert op dit moment twee maal per jaar, maar er wordt gesproken over het toevoegen van twee extra informatie/discussie sessies per jaar.

Een plaatsvervangend Bondsraadslid is iemand met Interesse en nieuwsgierigheid in en grote affiniteit met tafeltennis en is bereid om, voor zover deze kennis niet aanwezig is, zich snel in te werken in de organisatiestructuur van de NTTB, de activiteiten in de bond en de afdelingen. Hij/zij heeft er plezier in om een visie te vormen op ontwikkelingen en taken van een moderne sportorganisatie.

Omdat van een (plaatsvervangend) Bondsraadslid wordt verwacht om zich in de Bondsraad en ook richting de afdeling te kunnen communiceren, is een goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift absoluut meegenomen.

Herkent u zich in dit beeld (en we hopen vooral op een afdelingsvertegenwoordiger die niet al in een verenigingsbestuur zit) en wilt u graag als plaatsvervangend Bondsraadslid door de volgende ALV worden benoemd, dan kunt u dit melden bij de secretaris van de afdeling (seceretaris@nttb-west.nl).

Maria ter Hoek is graag bereid om alle vragen te beantwoorden. Zij is te bereiken onder dit e-mailadres.