ALV 31 mei 2018

Graag nodig ik u namens het Afdelingsbestuur uit voor de voorjqaars ALV van de afdeling West op 31 mei 2018. 

De locatie en agenda volgen later.

Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De algemene ledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling.

We hopen u daar te mogen zien.

Met sportieve groet, namens het bestuur,
Frans Muijzers,
Voorzitter Afdeling West NTTB