ALV 16 november 2017

Donderdag 16 november 2017 vindt de volgende Afdelingsledenvergadering (ALV) van West plaats. Alle verenigingsbestuurders zijn van harte welkom op de vergadering!

De voorzitters en secretarissen zullen drie weken voor de vergadering per e-mail uitgenodigd worden door het afdelingsbestuur. Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De afdelingsledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling. Mocht u verhinderd zijn dan wordt het zeer op prijs gesteld als u zich voor de vergadering afmeldt.

Locatie
nader te bepalen

Aanvang: 20:00 uur (zaal open 19:30)

De volgende documenten voor de vergadering zijn beschikbaar