ALV

Afdeling West organiseert 2 keer per jaar een Afdelingsledenvergadering (ALV). Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

Op een ALV bespreken de verenigingen met het afdelingsbestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan.

Alle verenigingsbestuurders zijn van harte welkom op beide vergaderingen. De verenigingsbesturen worden vooraf per e-mail uitgenodigd door het afdelingsbestuur. Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De Afdelingsledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling.

savethedate: volgende voorjaars ALV NTTB West is op donderdag 23 mei 2018

Meer over de voorjaars ALV en de stukken die reeds beschikbaar zijn lees je hier.