Subsidieregelingen

Afdeling West stimuleert potentiele kandidaten om een opleiding van de NTTB te volgen. Deelnemers die een NTTB opleiding volgen krijgen 50% van de opleiding vergoedt, dit geldt overigens alleen wanneer een deelnemer slaagt voor de opleiding. De stimuleringsregeling geldt voor de volgende opleidingen:

Trainersopleidingen:                             TT1, TT2, TT3 & TT4
Toernooileidersopleidingen:                TL2, TL3
Scheidsrechtersopleidingen:               SR2, SR3

Aanvraagprocedure
Dien voorafgaand aan de opleiding een subsidieverzoek in bij Laura van der Meer. Vermeld hierbij welke opleiding je gaat volgen en zet ook je IBAN gegevens in de e-mail. Zodra het verzoek per e-mail is bevestigd en geaccordeerd, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om de subsidie te verkrijgen:

  1. Voorwaarde 1 is dat je slaagt voor je examen. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een foto/bewijs van het behaalde diploma per e-mail op te sturen.
  2. Voorwaarde 2 is dat je een betalingsbewijs hebt. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een afschrijft van de bijdrage per e-mail op te sturen.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, ontvang je een bericht waarin wordt aangegeven dat de penningmeester 50% van de eigen bijdrage binnen 6 weken wordt overgemaakt.

Contact
Voor vragen over opleidingen kun je contact opnemen met Laura van der Meer, meer@nttb-west.nl