10 januari 2018

Verlengde proef invalbeperkingen op basis van ELO rating Senioren

Zoals afgesproken verlengen wij de proef van invalbeperkingen op basis van de ELO rating tijdens de voorjaarscompetitie 2018.

In deze proef zijn de nieuwe regels m.b.t. invallen, die van kracht worden als het systeem definitief wordt ingevoerd, al wel meegenomen:

-          Het vaste verschil in ELO punten tussen invaller en degene voor wie hij invalt mag

           maximaal 200 punten bedragen.

-          Invallen vanuit duo naar regulier en andersom is meegenomen

-          Binnen dezelfde klasse mag, in alle klassen, over en weer tussen alle teams worden ingevallen

Let wel: deze regels worden nu nog niet ingevoerd. De huidige regels m.b.t. invallen blijven onverminderd van kracht (zie het competitieboek).

Schrik niet van de enorme waslijst aan invalbeperkingen, maar kijk goed naar de consequenties voor je eigen vereniging. Voor de meeste verenigingen valt het redelijk mee. Slechts voor een zeer beperkt aantal verenigingen zijn er meer dan 20 beperkingen.

Invalbeperkingen kunnen voorkomen door verschillende oorzaken:

-          Veel teams (duo en regulier) in dezelfde klasse. Hier kunnen veel beperkingen worden gesteld voor invallen uit een lager genummerd team in een hoger genummerd team

-          Onevenwichtige samenstelling van teams qua sterkte. We zien teams waar het verschil tussen de spelers met hoogste en laagste rating soms wel meer dan 400 punten is

-          Het laagste team van een vereniging bevat vaak 1 of 2 zwakkere spelers dan de rest van het team

Het kan zijn dat je beperkingen ziet die je voor jouw vereniging onterecht vindt. Daar kunnen zeer legitieme redenen voor zijn. Denk hierbij aan:

-          Doorstromende jeugd met een lage rating vanuit de jeugd

-          1 of 2 duidelijk zwakkere speler(s) in het laagste team, die dan altijd zou(den) moeten spelen als er een invaller nodig is.

In dergelijke gevallen kan de wedstrijdscecretaris van de betreffende vereniging een mail sturen aan Jan Willem van den Bosch met een motivatie waarom hij de invalbeperking onterecht vindt. Deze zal (na akkoordbevinding) dan niet in de officiële lijst met invalbeperkingen worden opgenomen.

Stuur die mail dan voor 19 januari.

Als zich tijdens de competitie een situatie voordoet die aanpassing van de gestelde beperkingen billijken kan dat ook aan Jan Willem van den Bosch worden doorgegeven. Denk hierbij aan langdurige blessueres, spelers die stoppen en dergelijke.

Tijdens de proef in de voorjaarscompetitie loopt alle communicatie via Jan Willem van den Bosch. Na implementatie van het systeem zal dat via de betrokken competitieleider zijn.

Wij begrijpen dat dit bij de start een wat lastige materie is, maar als we dit met elkaar serieus oppakken moeten we dit in het najaar 2018 succesvol kunnen implementeren. Het systeem levert voor iedereen voordelen op:

-          Verruiming van de invalmogelijkheden in de hogere klassen

-          Minder kans op “competitie vervalsing” door te sterke invallers

-          Voorafgaand aan de competitie duidelijk wat wel en wat niet mag

-          Geautomatiseerde controle op overtredingen in plaats van “piepsysteem”.

Via deze link kan je de lijst met invalbeperkingen raadplegen.