09 december 2018

Update inrichting nieuwe Commissie Competitie en Wedstrijdzaken

Zoals bekend zijn alle leden van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW) opgestapt. Aansluitend op de ALV is half november met de werving van nieuwe leden voor de commissie gestart. De tijd dringt want de nieuwe competitie begint eind januari en voor die tijd moet natuurlijk alles zijn ingericht.

Het opzetten van de competities is natuurlijk iets dat niet direct door nieuwe leden kan worden opgepakt en dus zijn we erg blij dat we een zeer ervaren competitieleider van buiten de afdeling hebben gevonden die bereid is dit voor ons te doen. Daarnaast heeft een ander afdeling ondersteuning toegezegd als dit nodig mocht zijn.

Er hebben zich ook al zeven geïnteresseerden gemeld voor de nieuwe commissie CCW en/of om bij te dragen aan de vraag hoe we de competitie vorm kunnen geven in de toekomst.

Alles bijeen gaat het de goede kant op om een (relatief) normale competitie te kunnen draaien. In alle eerlijkheid, pas als we in januari zeker weten hoe de commissie is ingericht en wie wat gaat doen, weten we ook of er eventueel resterende consequenties zijn.

We hopen nog steeds dat er zich geïnteresseerden aanmelden (kijk hier); dit betekent immers dat het werk goed verdeeld kan worden.

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.