11 juni 2018

Toernooileidersoverleg in Delft op dinsdag 12 juni

Agenda toernooileidersoverleg op dinsdag 12 juni om 20.00 uur

 1. Opening
 2. Evaluatie afgelopen seizoen
  1. Hoeveel deelnemers t.o.v. het voorgaande jaar
 3. Vast stellen nieuwe kalender
  1. Tijdig toernooi aanmelden
 4. Fun events
 5. Superprestige/Jeugdprestige/JAWS
 6. Communicatie COT
 7. Mijn afscheid/opvolger
 8. Rondvraag

 

Verenigingen die een fun event willen organiseren voor 20 a 30 beginnende welpen en pupillen kunnen zich bij de commissie melden.

Toernooien die zich niet voor of het tijdens het overleg hebben gemeld zullen door de commisie worden bekeken om te zien of de datum niet conflicteerd met een ander toernooi.

De commissie heeft het recht een andere datum vast te stellen / voor te stellen. Dit om te zorgen dat er voldoende spreiding is en dat toernooien elkaar niet in de weg zitten wat betreft het deelnemers aantal. 

 

Ook wil ik vermelden dat dit mijn laatste jaar zal zijn dat ik dit organiseer. Wegens verhuizing naar het noorden wordt helaas de afstand te groot een bijdrage te kunnen leveren binnen de afdeling.

Momenteel zijn we bezig met een opvolger voor mij te vinden.

Met vriendelijke groet,

Namens de COT

Martijn Steenhorst

Toernooifunctionaris NTTB afdeling West