11 februari 2018

Mededelingen competitieleiders 11-2-2018

Waarneming wedstrijdsecretariaat TTVN Nieuwkoop

De wedstrijdscretaris van TTVN Nieuwkoop is afwezig van 17 februari t/m 10 maart. Zij wordt waargenomen door Coline Schuitemaker, secretaris@ttvn-nieuwkoop.nl, 0172-575063

Vervanging wedstrijdsecretariaat NTTC

De wedstrijdsecretaris van NTTC, Frans Meijer, moet om gezondheidsredenen zijn taken tot nader order neerleggen. Hij wordt vervangen door Maarten Appel, maarten.appel@ziggo.nl, 06-15110442