03 september 2017

Introductie invalbeperkingen op basis van ELO-rating

Met ingang van de voorjaarscompetitie 2018 wordt een nieuw systeem van invalbeperkingen op basis van ELO rating van kracht, dat in meerdere afdelingen al langer wordt gebruikt (zie onderstaande toelichting).

Omdat het systeem behoorlijke consequenties kan hebben m.b.t. de mogelijkheden tot invallen willen wij de verenigingen er nu alvast kennis van laten nemen en inzicht laten krijgen wat de gevolgen zouden zijn als we het systeem per direct zouden invoeren. Het komt toch behoorlijk veel voor dat een sterke speler in een (te) laag team is opgenomen of een zwakkere speler in een (te) hoog team. Dat soort situaties hebben direct gevolgen voor de invalbeperkingen (of invalverboden)

Op deze manier kunnen de verenigingen rekening houden met dit soort situaties bij de teamsamenstelling van de voorjaarscompetitie 2018.

Toelichting invalbeperkingen op basis van ELO rating:

Het systeem berekent de gemiddelde rating van alle spelers in een klasse. Het verschil van de gemiddelde rating tussen 2 klassen wordt maal 1,5 genomen en het cijfer dat daar uitkomt, bepaalt de grens tot waar je mag invallen. Als een speler een rating heeft die ten opzicht van de speler waarvoor hij invalt hoger is dan 1,5 keer het verschil van de eigen klasse en de klasse waarin hij invalt wordt een invalverbod opgelegd.

Val je in een team binnen dezelfde klasse in wordt ook gekeken naar de gemiddelde rating van een klasse hoger.

Voorbeeld:

De gemiddelde rating 3e klasse is 1175 en 4e klasse 1038. Het verschil is dus 137 punten, maal 1,5 is 205,5 als grens voor invalbeperkingen. Als een 4e klasse speler dus wil invallen in de 3e of 4e klasse mag zijn rating niet hoger zijn dan 205,5 punten dan degene voor wie hij invalt.

Verder uitgewerkt ziet het er dan als hieronder uit:

-          Als het verschil in rating van een speler 1,5 keer hoger is dan die van een klasse sterker t.o.v. 3 (of 2 bij Duo) spelers in enig team boven hem volgt een invalverbod voor dat team.

-          Als het verschil in rating van een speler 1,5 keer hoger is dan die van een klasse sterker t.o.v. 2 spelers in enig team boven hem mag hij alleen invallen als die 2 betreffende spelers ook worden opgesteld in dat team.

-          Als het verschil in rating van een speler 1,5 keer hoger is dan die van een klasse sterker t.o.v. 1 speler in enig team boven hem mag hij alleen invallen als die betreffende speler ook wordt opgesteld in dat team

De tabel met gemiddelde ratings bij de reguliere competitie najaar 2017 ziet er als onderstaand uit:

                               Gemiddelde rating         Maximaal verschil m.b.t. invallen

Hoofdklasse                        1591

1e klasse                              1452                                      208,5

2e klasse                              1284                                      252

3e klasse                              1175                                      163,5

4e klasse                              1038                                      205,5

5e klasse                                907                                      196,5

6e klasse                                728                                      268,5

 

Deze cijfers kunnen per seizoen verschillen omdat altijd wordt gekeken naar de gemiddelde rating per klasse op basis van de teamsamenstelling voor dat seizoen. Bij de duo competitie zijn de verschillen dan ook weer iets anders dan bij de reguliere competitie.

De gegevens worden volledig geautomatiseerd berekend door een koppeling tussen NAS en het ELO-rating systeem. Ook eventuele overtredingen op de opgelegde invalverboden worden volledig geautomatiseerd berekend.

Via onderstaande links kan bekeken worden wat de consequenties van dit systeem voor de najaarscompetitie 2017 zouden zijn als we het per direct zouden invoeren.

Wellicht ten overvloede willen we benadrukken dat voor de najaarscompetitie 2017 de huidige regels m.b.t. invallen nog gelden en dat het nieuwe systeem pas bij de voorjaarscompetitie 2018 echt van kracht gaat worden.

Als oefening zullen we wel eventuele overtredingen gaan bijhouden en die communiceren aan de wedstrijdsecretarissen van de betreffende verenigingen puur en alleen om beter inzicht te krijgen in de werking van het systeem.

Potentiele invalbeperkingen Senioren najaar 2017

Potentiele invalbeperkingen Duo najaar 2017

Jan Willem van den Bosch, secretaris CCW