04 september 2019

Grijp uw kans om met het Hoofdbestuur in gesprek te gaan

Op donderdag 19 september vindt de ontmoeting tussen de verenigingen van de afdeling West en het Hoofdbestuur plaats. Alle verenigingsbestuurders, (plaatsvervangend) bondsdraadleden en commissieleden zijn van harte welkom op de bijeenkomst.

De uitnodiging voor de ontmoeting is vandaag (4 september) aan de genodigden gestuurd. In deze uitnodiging waren de agenda en twee stukken die op de avond te sprake zullen komen opgenomen. Onderaan deze pagina staat een link naar deze  documenten. Er zit een een visie over de competitie bij die aan de Bondsraad is voorgelegd en waarvan het Hoofdbestuur  opdracht heeft gekregen deze verder uit te werken.

Een belangrijk onderwerp waarvoor nog geen onderliggend document beschikbaar is, is de landelijke- en afdelingsorganisatie. In opdracht van de Bondsraad heeft een groep van deskundigen waaronder de voorzitter van onze afdeling, een concept voorstel opgesteld dat mede na bespreking in de ontmoetingen met de afdelingen in de Bondsraad zal worden besproken. Dit is uw kans om hierover van gedachten te wisselen met het Hoofdbestuur. 

Verder is het Hoofdbestuur natuurlijk geïnteresseerd in uw mening over elk onderwerp dat u graag in wilt brengen. Grijp deze kans!

Locatie: 2B-Home te Zoetemeer

Aanvang: 20:00 (zaal open 19:30) We hopen u daar te mogen zien.

 

20190814 - Uitnodiging aan verenigingen en afdeling West

Bijlage 1 - Meerjarenbeleidsplan NTTB 2019+

Bijlage 2 - Stand van zaken uitvoering projectplan Verenigingsontwikkeling 2019+ - 20190814