13 februari 2017

Extra themabijeenkomst ‘toekomst afdelingscompetitie’

De voorstellen die het hoofdbestuur afgelopen jaar heeft gedaan met betrekking tot de aanpassing van de landelijke competitie hebben tot veel discussie geleid. Dit zorgde onder meer voor een grote opkomst bij de ALV van 17 november jl. en een zeer levendige discussie.

Onze bondsraadsleden kenden hierdoor onze mening ten behoeve van de BR-vergadering van 19 november. Tijdens deze vergadering is, na een heftige discussie, het voorstel door het HB teruggetrokken. Het wordt weer behandeld in een extra BR-vergadering op 25 maart as. Het nieuwe voorstel wordt naar verwachting eind februari door het HB verspreid.

De opkomst tijdens de ALV bewees dat er absoluut behoefte is om het nieuwe HB-voorstel en de consequentie voor de afdelingscompetitie met elkaar te bespreken en de bondsraad leden kennis te laten nemen van de mening van de afdeling. Om die reden organiseert het afdelingsbestuur een thema/discussie avond op 13 maart as. om het voorstel en de consequenties voor onze afdelingscompetitie met elkaar te bespreken.

De bedoeling is om op die avond te kijken naar de wijze waarop we nu binnen de afdeling de competitie hebben georganiseerd, welke uitdagingen we hebben en wat de gevolgen van het voorstel voor ons zijn. We hopen natuurlijk op een goede discussie waarin elke vereniging haar mening kan geven met mogelijk (andere) suggesties voor innovatieve pilots, algemene aanpassingen of een invulling waar nog niemand aan had gedacht.

Locatie:
MKC ’t Web
Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk
Aanvang: 20:00 (zaal open 19:30)

De formele uitnodiging kunt u hier vinden.