08 maart 2017

Discussievoorstel voor de themabijeenkomst ‘toekomst afdelingscompetitie’ op 13 maart

Op 12 februari jongsteleden zijn alle verenigingen uitgenodigd voor de thema/discussie avond van 13 maart as. om het nieuwe voorstel “Aanpassing landelijke competitie” van het hoofdbestuur en de consequenties voor onze afdelingscompetitie met elkaar te bespreken.

- tweede formele uitnodiging
- bijlage 1, discussievoorstel West

Tot onze grote verrassing heeft het hoofdbestuur echter geen voorstel meegestuurd met de bondsraadsstukken. Navraag bij de directie maakte duidelijk dat er inderdaad geen voorstel is en dat het op dit moment geen prioriteit heeft bij het hoofdbestuur. De thema bijeenkomst gaat echter over de toekomst van onze afdelingscompetitie en wij denken dat aanpassing van de afdelingscompetitie, ook zonder input van eventuele wijzigingen op landelijk niveau, absoluut prioriteit heeft. De problematiek rondom het organiseren van een volwaardige competitie is (te) groot geworden.

Om die reden gaat de thema avond van 13 maart as. gewoon door en gaan we, op basis van de voorstellen zoals die door de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (zie hierboven) zijn beschreven, met elkaar in discussie over de mogelijkheden. We hopen op een grote opkomst en een goede discussie waarin elke vereniging haar mening kan geven met mogelijk (andere) suggesties voor innovatieve pilots, algemene aanpassingen of een invulling waar nog niemand aan had gedacht.

Locatie:
MKC ’t Web
Nachtegaallaan 4
2665 EH Bleiswijk
Aanvang: 20:00 (zaal open 19:30)

We hopen u daar te mogen zien.