22 april 2018

De inschrijving voor de najaarscompetitie 2018 is vrijgegeven

De competitieleiders hebben de inschrijving voor de najaarscompetitie 2018 vrijgegeven.

De teamlijsten moeten vóór 1 juli 2018 in NAS zijn ingevoerd en ook DEFINITIEF zijn ingediend. Een te late inschrijving kan consequenties hebben voor de deelname aan de najaarscompetitie van de betreffende teams.

 

Als je een keuzeplaats wilt aanvragen voor een team in de 2e klasse zorg er dan voor dat het team zowel in de Topklasse als in de 3e klasse van de regio Noord of Zuid wordt ingeschreven en geef bij de opmerkingen op beide teamlijsten  dan duidelijk aan dat er een keuzeplaats voor de 2e klasse wordt gevraagd.

 

De afdelingscompetitie senioren bestaat uit de Topklasse (Hoofd, 1e en 2e klasse) en de regio's Noord en Zuid (3e t/m 6e klasse)  voor de reguliere competitie. Daarnaast kan ingeschreven worden voor de duo competitie (hoofd t/m 7e klasse). Spelers die beschikbaar willen zijn als invaller vanuit de reguliere competitie in de duo competitie (of andersom) hoeven niet meer op beide teamlijsten te zijn opgesteld. In de duo competitie is er geen indeling in regio's, maar zal er zoveel als mogelijk wel rekening mee gehouden worden.

 

Bij de jeugd is er ook geen indeling in regio's, maar zal er zoveel als mogelijk wel rekening mee gehouden worden.

 

De teams moeten op volgorde van sterkte worden ingediend. Dringend verzoek aan de wedstrijdsecretarissen is om hier naar eer en geweten mee om te geen. Voor de bepaling van de sterkte van een team worden de persoonlijke ratings gebruikt. Via deze link kan je nalezen hoe je alle ratings van je eigen vereniging kunt opzoeken.

 

Leden die competitie gaan spelen in het najaar moeten in NAS gemuteerd worden naar "competitiegerechtigd". Dit dient na 15 mei te gebeuren, omdat anders nog competitietoeslag voor de lopende competitie gefactureerd wordt. Voor nieuwe leden die meteen competitie gaan spelen geldt dat zij uiterlijk per 1 juni aangemeld dienen te zijn in NAS als competitiegerechtigd lid. Voor leden die geen competitie meer willen spelen in het najaar geldt dat zij voor 5 september gemuteerd dienen te worden naar basislid.

 

Jan Willem van den Bosch, secretaris CCW

​​