06 januari 2019

De afdeling West heeft nieuwe competitieleiders

Op zaterdag 5 januari heeft overleg plaatsgevonden met en tussen degenen die zich hadden opgegeven als competitieleider of om mee te werken aan de ontwikkeling van de competitie. Er is onder meer gesproken over de vraag hoe de komende periode de diverse taken ingevuld worden.

De voorjaarscompetitie zal worden geleid en ondersteund door de volgende nieuwe competitieleiders:

Henk Mes                                        Duocompetitie

Kelvin Heemstra                             Reguliere competitie (Top, Noord en Zuid)

Astrid Stallenberg                           Jeugdcompetitie

 

Er is voor het moment nog geen voorzitter van de commissie benoemd. Deze taak wordt daarom voorlopig door het AfdelingsBestuur waargenomen.

Zo snel als alles voor hen is geregeld in de diverse systemen zullen zij met hun werk beginnen en kan alle communicatie ook met hen plaatsvinden. Hun gegevens zijn vanaf dinsdag 8 januari te vinden op de pagina van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken van de site.

Zo snel het past zal ook worden gestart met een advieswerkgroep die zal gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de competitie. In deze advieswerkgroep hebben Rob Devilee, Guido de Loos, Ulrich  Wijbers en Janine Huiden zitting.