08 mei 2018

Agenda wedstrijdsecretarissen overleg dd 28-5-2018

Geachte dames en heren,

Hierbij heb ik het genoegen U uit te nodigen voor de vergadering van wedstrijdsecretarissen op maandag 28 mei om 20.15 uur.

Heeft U nog agendapunten, dan kunt U deze bij punt 2 van de agenda toe laten voegen.

De vergadering wordt gehouden in het gebouw van t.t.v. Togb, Sportpark Het Hoge Land 7 te Berkel en Rodenrijs, de volgende punten staan op de agenda:

A G E N D A

1.    Opening.

2.    Vaststellen agenda.

3.    Evaluatie voorjaarscompetitie.

4.    Planning speelschema najaar 2018 en voorjaar 2019.

5.    Invoering invalbeperkingen op basis van ELO rating

6.    Tuchtzaken.

7.    Landelijk ontwikkeling competitie.

8.    Rondvraag.

9.    Sluiting.

Hopend U te mogen te begroeten, tekent met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Namens de competitie commissie

Hans van Rutten.