Mededelingen en boetes

Gedurende de competitie geven de competitieleiders informatie via een tweetal bulletins:

Mededelingen van competitieleiders

Boetelijsten 

 

Informatie voor de mededelingen kan door de wedstrijdsecretaris aan de competitieleider worden gestuurd.