Invalbeperkingen

Hier onder staan de invalbeperkingen zoals van toepassing voor de voorjaarscompetitie 2019. De invalsbeperkingen zijn gebaseerd op de regels zoals vastgelegd in het competitieboek vj 2019

Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie van 11 januari 2019 dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of ‑beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider.

Invalbeperkingen vj 2019

Er is één dispensatie verleend: OTTV 1 (4e reg) Batenburg, F.(3569524) mag invallen in team 2.