Invalbeperkingen

Hier onder staan de invalbeperkingen zoals van toepassing voor de najaarscompetitie 2019. De invalsbeperkingen zijn gebaseerd op de regels zoals vastgelegd in het competitieboek nj 2019

Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie van 1 augustus 2019 dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of ‑beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider.

Invalbeperkingen nj 2019