Invalbeperkingen

Hier onder staan de invalbeperkingen zoals van toepassing voor de najaarscompetitie 2019. De invalsbeperkingen zijn gebaseerd op de regels zoals vastgelegd in het competitieboek nj 2019

Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie van 1 augustus 2019 dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of ‑beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider.

Invalbeperkingen nj 2019 versie 15 oktober 2019

De volgende dispensaties zijn verleend op de invalbeperkingen:

3183556   S.J. Grootveld mag invallen in Vriendenschaar team 7 duo als Rafael Bosh ook speelt
0095411   F. Dietz mag invallen in Vriendenschaar team 7 duo als Rafael Bosh ook speelt
1975779   M.J.C de Wit mag invallen in Vriendenschaar team 7 duo als Rafael Bosh ook speelt
3911519   F. Kaasjager mag invallen in Vriendenschaar team 7 duo als Rafael Bosh ook speelt
3241689   B. Wouda mag invallen in Vriendenschaar team 7 duo als Rafael Bosh ook speelt
1080469   J.A. Lich mag invallen in Vriendenschaar team 7 duo als Rafael Bosh ook speelt

3569524  F. Batenburg mag invallen in team 2 reguliere competitie