Selecteer een pagina

CTO: de topsport

De topsport staat centraal in het leven op Papendal. Het CTO tafeltennis Papendal heeft een fulltime trainingsprogramma. Nadat het trainingsprogramma is samengesteld wordt in overleg met de scholen het  onderwijsprogramma hierop afgestemd. Het basisprogramma bestaat uit acht tafeltennistrainingen en twee fysieke eenheden per week. De trainingen zijn horizontaal geprogrammeerd zodat de spelers dagelijks zoveel mogelijk hetzelfde programma hebben. Het CTO geeft ondersteuning in sportoverstijgende aspecten zoals fysieke training.

Het CTO tafeltennis heeft een eigen fysieke trainer, die in samenwerking met de trainers, het programma vorm geeft en de trainingen verzorgt. Naast de fysieke training en de tafeltennisinhoudelijke training is er binnen het NTTB-programma aandacht voor de mentale aspecten van de sport. Het CTO tafeltennis Papendal werkt met een aantal mentale programma’s en krijgt hierbij ondersteuning van het CTO.

De planning en begeleiding van de spelers is gericht op het internationale tafeltennis waarbij voor zover mogelijk rekening wordt gehouden met het nationale programma. De periodisering zal afgestemd worden op grote internationale wedstrijden. De inhoud van het programma wordt onder andere gestuurd door het meerjarenopleidingsplan van de NTTB. Tevens wordt de voortgang van de spelers bijgehouden in het talentvolgsysteem van het CTO, Atlethic Logic.

De huidige CTO tafeltennis Papendal selectie bestaat uit:

– Shuohan Men
– Vera van Boheemen
– Sharon Janssen
– Yoeke Gunsing
– Rianne van Duin
– Dobrila Jorguseska
– Xu Zhuo (sparring)
– Shiho Ono (sparring)

De huidige CTO Para tafeltennis selectie bestaat uit:

– Kelly van Zon
– Bas Hergelink
– Max van Amerongen
– Jean Paul Montanus
– Suzan Klomp
– Dustin Flier
– Sem Roelofs
– Gerald van Grunsven
– Jamshid Sedigh (sparring)

Centraal in de opleiding staat de begeleiding tot het leven van topsporter in de breedste zin van het woord. Voeding, rust en life-style in het algemeen maar ook toekomstperspectief en omgang met pers en clubs komen hier aan de orde.

Het CTO zelf organiseert bijeenkomsten voor deelnemers van alle sporten over zaken als veilig sportklimaat, voeding en mentale training. Voor ouders worden bijeenkomsten gehouden over de omgang met kinderen die de opleiding tot topsporter volgen.