Programma

Verenigingscongres 2017
Thema: Tafeltennis beweegt! De samenleving verandert, jouw club ook?

Dat de samenleving verandert staat buiten kijf. Maar de sportwereld vindt het soms moeilijk om mee te veranderen, dat is voor de Tafeltennisbond en verenigingen niet anders. Maar toch zullen we moeten. De behoefte van mensen om te sporten verandert niet, maar de eisen die aan deze sportbeoefening gesteld worden wel. Voor bond en vereniging betekent dit een grote verandering, ineens moeten we dingen anders gaan doen dan we gewend zijn. Maar kansen zijn er zeker! Niet voor niets heeft 90% van de huishoudens een tafeltennisbatje in huis.

Tijdens het gehele congres gaan we met dit onderwerp aan de slag. Het grote plaatje, de ontwikkelingen in de samenleving worden uiteraard geschetst en vertaald naar de impact die dit op de tafeltenniswereld heeft. Tijdens de workshops wordt op verenigingsniveau bekeken wat je met deze ontwikkelingen kunt. Hoe vind en bind je nog vrijwilligers aan je club, hoe zorg je ervoor dat je vereniging een afspiegeling is van je ledenbestand (of is dat helemaal niet belangrijk?) of wat kun je doen om je accommodatie zo in te richten dat iedereen zich er welkom en thuis voelt bijvoorbeeld. Veel variatie dus, zodat er voor iedere bestuurder wat te halen is.

Dit jaar wordt het congres voorgezeten door Dennis Rijnbeek. Dennis is oud topzwemmer en sinds oktober 2016 hoofd Marketing en Communicatie van de Tafeltennisbond. Voordat hij bij de Tafeltennisbond begon heeft hij onder andere als projectmanager bij de Lotto en als sponsormanager bij FC Utrecht en Rabobank ProCycling Team gewerkt. Een persoon die als geen ander weet hoe je een sport goed in de markt kan zetten. Deze kennis en ervaringen gebruikt Dennis om als dagvoorzitter de aanwezigen mee te nemen in het thema.

Het congres wordt afgetrapt door onze dagvoorzitter. Hij geeft een korte toelichting op het thema en interviewt Jan Simons en Koen Jacobs over het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Tafeltennis beweegt!. Daarna komt Jan-Willem van der Roest aan het woord. Jan-Willem is onderzoeker bij het Mulier Instituut en heeft diverse onderzoeken gedaan naar maatschappelijke ontwikkelingen en welke invloed dit op de sportbond en vereniging heeft. Denk bijvoorbeeld aan consumentisme in de sport. Al deze informatie gebruikt hij zelf om als voorzitter zijn voetbalvereniging aan te sturen. Hij duidt de ontwikkelingen en helpt bij het maken van de vertaalslag naar de praktijk.

Na het plenaire gedeelte volgen twee workshoprondes, met tussendoor een lunch in de businesslounge. Na beide workshops komen alle deelnemers en workshopleiders terug bijeen in de businesslounge voor de borrel. Hier praten de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje  met de andere bestuurders na en worden ook de prijzen van de ledenwerfwedstrijd uitgereikt. Vanuit de businesslounge kunnen vanaf de viptribune de NK wedstrijden bekeken worden.

Het gehele programma van het congres ziet er als volgt uit:

 09.30 uur - 10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
 10.00 uur - 10.15 uur  Welkom en introductie thema Tafeltennis beweegt!
 de sameleving verandert, jouw club ook?
 Dennis Rijnbeek (dagvoorzitter)
 10.15 uur - 10.30 uur  Het Meerjarenbeleidsplan Tafeltennis beweegt! 
 Dennis Rijnbeek, Jan Simons (voorzitter hoofdbestuur)
 en Koen Jacobs (hoofdbestuurslid Sportparticipatie en
 Opleidingen)
 10.30 uur - 11.00 uur  Hoe flexibel wil je zijn? 
 Jan-Willem van der Roest (Mulier Instituut)
 11.00 uur - 11.15 uur  Pauze
 11.15 uur - 12.45 uur  Workshopronde 1
 12.45 uur - 13.45 uur  Lunch
 13.45 uur - 15.15 uur  Workshopronde 2
 15.15 uur - 16.30 uur  Borrel met o.a. prijsuitreiking ledenwerfwedstrijd

 

Workshops
Dit jaar organiseren we twee workshoprondes van ieder anderhalf uur. Er is keuze uit acht verschillende workshops met uiteenlopende thema’s. Sommige workshops zijn meer gericht op het informeren van de aanwezigen, andere workshops richten zich meer op het uitwisselen van kennis. Ook hebben een ‘ronde tafel’ waar bestuurders in gesprek gaan met Jan Simons, voorzitter van de Tafeltennisbond. 

Meer informatie over het verenigingscongres vind je hier.