Verenigingscongres

Met het thema ‘Keuze = Succes’ heeft op zaterdag 3 maart het verenigingscongres 2018 plaatsgevonden tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennis in Zwolle. Bestuurders hebben zich op deze dag laten inspireren door andere verenigingen, die zich hebben ontwikkeld op bepaalde thema’s. 

Na de plenaire opening door dagvoorzitter Marthijn van der Wal en vertelde Bettine Vriesekoop over de keuzes die zij heeft moeten maken als topsporter en over haar rol als ambassadeur voor het Tafeltennis. Bettine zet zich onder andere in op het in beweging brengen van ouderen door middel van tafeltennis (en is inzetbaar voor verenigingen).

Daarna was het tijd elkaar te inspireren. In de vorm van good-practice ronden en een workshop zijn de volgende thema’s deze dag aan bod gekomen: 

​• werven van jeugdleden

• aandacht voor kader 12 tot 21 jaar

• trainers opleiden

• besturen

• samenwerken met andere verenigingen

• vrijwilligers werven

• de ouderen doelgroep en 

• je club lokaal op de kaart zetten.

Het congres werd ook dit jaar weer met enthousiasme ontvangen door de ca. 90 aanwezige bestuurders die met nieuwe inzichten en een hoop energie terug naar de vereniging gaan.