Selecteer een pagina

 

Producten

 

Vanuit het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ worden diverse cursussen en workshops aangeboden.

Cursus Besturen met een visie
De cursus ‘Besturen met een visie’ helpt het bestuur bij het formuleren van een heldere stip op de horizon, die vervolgens wordt uitwerkt in 3 tot 5 beleidspeilers. De cursus bestaat uit 3 avonden en de vereniging neemt met minimaal 2 bestuursleden deel.

Martijn Hulshof, voorzitter van tafeltennisvereniging Litac, heeft samen met twee andere bestuurders van zijn vereniging deelgenomen aan de cursus. “Door deze drie avonden te volgen zijn we in staat geweest om te werken aan ons beleidsplan. Het heeft ons handvatten geboden om binnen de vereniging het plan verder vorm te geven en uit te werken.”

Cursus Besturen met een visie PLUS
Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun leden en daarmee de club in beweging kunnen krijgen. Zij hebben een duidelijke stip op de horizon en de ambitie om de vereniging verder te ontwikkelen. Maar door veranderingen in de maatschappij en de opkomst van nieuwe generaties wordt het steeds lastiger om leden bij het beleid te betrekken. Het traject ‘Besturen met een visie PLUS’ helpt in het creëren van de gewenste beweging.

Het traject bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst opdrachten mee om uit te voeren op de club. Aan een traject nemen drie tot vijf verenigingen deel, elk vertegenwoordigd door twee a drie bestuurders.

Sportief Besturen: de workshop
De workshop ‘Sportief Besturen’ helpt bij de vraag: Hoe creëert men een veilig sportklimaat op de vereniging? Tijdens de workshop ontwikkelt de bestuurder een visie op sportiviteit en respect en leert hoe hij deze visie communiceert en verankert in zijn club. Tijdens de workshop leert hij door middel van actuele cases ook om invulling te geven aan de verschillende rollen die de bestuurder heeft. De workshop ‘Sportief Besturen’ wordt gegeven op één avond.

Sportief Besturen: de uitdaging
‘Sportief Besturen: de uitdaging’ betrekt het gehele bestuur. Het bestuur krijgt wekelijks een dilemma uit de praktijk per e-mail toegestuurd. De bestuurders bepalen hun eigen aanpak en bespreken deze aanpak met de andere bestuursleden. Door samen tot een oplossing te komen formuleert het bestuur kaders waar de club mee aan de slag kan.

Verenigingsbox
De verenigingsbox is een handig hulpmiddel voor clubs om zelfstandig te werken aan een veiliger sportklimaat binnen de club. De verenigingsbox geeft de bestuurder, coach, trainer of scheidsrechter handvatten om sportief gedrag te stimuleren en het sportplezier te vergroten.

Verklaring omtrent gedrag
Ook vanaf 2015 blijft het mogelijk voor clubs om vrijwilligers, die met jeugd of mensen met een beperking werken, een gratis ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) aan te vragen. Op de website www.gratisvog.nl kan de club een account aanmaken en de VOG’s voor vrijwilligers aanvragen.

Verenigingstraject Sportief Coachen
Het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders van de vereniging vaardig te maken in het creëren van een positief, uitdagend en plezierig sportklimaat rondom hun eigen team, ploeg of groep. In het traject ‘Sportief Coachen’ krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rol als trainer, coach en begeleider van een groep sporters. Ze krijgen vooral inzicht in het effect van het eigen gedrag op het gedrag van de sporter. 

Het traject ‘Sportief Coachen’ bestaat uit twee bijeenkomsten waaraan minimaal 6 en maximaal 20 trainers, coaches en begeleiders van één vereniging deelnemen.

Themavond ‘Lang leve de sportouder!’
Tijdens de themavond ‘Lang leve de sportouder!’ staat het sportplezier van kinderen en de rol die ouders hierin spelen centraal. De workshopleider probeert samen met de aanwezige ouders, trainers en coaches antwoord te vinden op de vraag: Wat kan er verwacht worden van de ouders op de tribune en op de vereniging. De workshop bestaat uit één avond van ongeveer 3 uur.

Om de workshop verder toe te lichten is het volgende filmpje gemaakt:

 

Bijscholingen
Vanuit het VSK programma worden een groot aantal sportgenerieke bijscholingen over diverse onderwerpen verzorgd. Alle bijscholingen zijn te vinden op de website van de Academie voor Sportkader. Een kleine greep uit de bijscholingen die aangeboden worden:

  • Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag
  • Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen
  • Themagericht trainen en coachen van pubers
  • Trainen en coachen van jongeren met autisme
  • Sporters met gedragsproblematiek
  • Herkennen en voorkomen van seksuele intimidatie
  • Weerbaarheid voor trainers en coaches
  • Sporters met een verstandelijke handicap

 


 

 
Relevante links