fbpx
Selecteer een pagina

 

Doelgroepen

 

Voor vijf doelgroepen zijn verschillende ondersteuningmogelijkheden gecreëerd: bestuurders, trainers/coaches/begeleiders, scheidsrechters, ouders en de sporters zelf. Al deze doelgroepen hebben een belangrijke invloed op het sportklimaat binnen een vereniging maar allemaal op hun eigen gebied.

Bestuurders

Het bestuur van een vereniging is verantwoordelijk voor het sportklimaat binnen de gehele vereniging en zorgt ervoor dat de andere groepen binnen de vereniging op hun gebied kunnen werken aan een veilig sportklimaat. Het bestuur zorgt ervoor dat een veilig sportklimaat een plaats krijgt in het beleid van de vereniging en dat hier ook uitvoering aan gegeven wordt. Hierbij is het erg belangrijk dat zij hierin hun rol en verantwoordelijkheid nemen. Als het bestuur het goede voorbeeld al niet geeft waarom zou de rest van de vereniging het dan wel doen?

Om bestuurders te helpen bij het creëren van een veilig sportklimaat biedt de NTTB diverse cursussen aan zoals Besturen met een visie en Sportief Besturen

Trainers, coaches en begeleiders 

Trainers, coaches en begeleiders zijn meestal actief op de sportvloer en hebben veel contact met de sporters. Zij zijn er ook voor verantwoordelijk dat de sporters weten hoe ze zich dienen te gedragen en hen hierop te coachen. Zij zien in de praktijk hoe de sporters omgaan met bepaalde situaties en kunnen goed bepalen of de gedragsregels van de vereniging duidelijk zijn of dat er behoefte is aan het opstellen van gedragsregels zodat iedereen weet wat het gewenste gedrag op de vereniging is. Daarnaast hebben de trainers, coaches en begeleiders veel invloed op het sportplezier van de spelers.

Ook voor trainers, coaches en begeleiders zijn er diverse ondersteuningsmogelijkheden zoals het verenigingstraject Sportief Coachen en diverse bijscholingen

Scheidsrechters

Veel discussies die achter de tafel ontstaan komen door verschillende interpretaties van de spelregels. De scheidsrechter is eigenlijk degene die in de gaten houdt of de spelregels juist worden toegepast. Alleen is er binnen de tafeltenniswereld bij de meeste wedstrijden geen officiële scheidsrechter en wordt er door de spelers van de teams zelf geteld. Dit levert soms situaties op waarin de persoon achter de tafel niet optreedt als scheidsrechter en de spelers het onderling moeten oplossen. De NTTB streeft ernaar dat iedere wedstrijd een competente scheidsrechter heeft.

De arbitragecoördinator van de vereniging is een essentieel persoon in het opleiden en begeleiden van scheidsrechters. De arbitragecoördinator zorgt ervoor dat scheidsrechters op de vereniging begeleid worden en dat er aandacht wordt besteedt aan het aanleren van de juiste spelregels. Dit gebeurt allemaal op de vereniging maar ook buiten de vereniging zijn er diverse mogelijkheden om scheidsrechters te ondersteunen. Lees hier meer over de ondersteuningsmogelijkheden.

Sporters en toeschouwers

De scheidsrechter moet toezicht houden op het naleven van de spelregels maar daarnaast is het natuurlijk erg fijn als de sporters en toeschouwers zelf ook goed om de hoogte zijn van deze regels. Dit zorgt voor minder discussie en irritatie naar de scheidsrechter en elkaar want uiteindelijk sporten we allemaal omdat we de sport leuk vinden, niet om met elkaar in discussie te gaan.

Om de spelregelkennis te bevorderen heeft de NTTB www.tafeltennismasterz.nl ontwikkeld. Op dit online platform kunnen sporters en toeschouwers op een laagdrempelige manier meer leren over spelregels en hun spelregelkennis testen. Denk je dat je voldoende weet dan kan ieder lid van de NTTB proberen zijn of haar spelregelbewijs te halen!

Ouders
Ouders spelen een essentiële rol in het sportplezier van een kind. Niet alleen door te komen kijken en aan te moedigen tijdens trainingen of wedstrijden maar ook door thuis het sportplezier te stimuleren. Veel ouders denken wel te weten hoe ze zich moeten gedragen maar de vraag is of dit ook overeenkomt met de wens van het kind en de teamgenoten van het kind. Om ouders zich meer bewust te maken van de invloed die zij hebben op het sportplezier van het kind en ze handvatten te geven hoe ze hiermee goed om kunnen gaan organiseert de NTTB de workshop ‘Lang leve de sportouder!’. Lees hier meer over deze workshop.