Veilig sporten

Onbezorgd sporten is voor iedereen prettig en draagt bij aan betere sportieve prestaties. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn dan ook (sociale) veiligheid en een vertrouwde omgeving.      ​
De NTTB neemt deel aan het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ een initiatief van de gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF met ondersteuning van het Ministerie van VWS.

Sport is leuk om te doen en levert prachtige momenten op. Maar de mooie emoties die bij sport horen, kunnen soms ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we er samen met de verenigingen voor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Gewenst gedrag stimuleren, ongewenst gedrag aanpakken

Het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ is opgezet om binnen de sport op alle niveaus gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Hiertoe wil het programma bestuurders, trainers/coaches en scheidsrechters scholen in (sociale) veiligheid. Samen met de verenigingen wil de NTTB zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters ook in de breedtesport, goed (proactief) sportbestuur, mensgerichte trainers en meer aandacht voor preventie seksuele intimidatie.

Voorwaarden deelname
Om deel te nemen aan het programma ‘Thuis in Tafeltennis’ en te profiteren van alle cursussen en kansen die het programma biedt worden een aantal voorwaarden gesteld. Voor de NTTB houdt dit in dat een vereniging:

a. aan de intake meedoet;
b. een arbitrage coördinator aanstelt en actief betrekt bij de te halen doelstellingen;
c. aansluitend bij het verenigingsbeleid activiteiten kiest uit Thuis in Tafeltennis;
d. meedoet aan de registratie/evaluatie van NOC*NSF (Regis) en aan de evaluatie van de NTTB.

Per deelnemende vereniging ontvangt de NTTB € 500,- euro ‘activiteitenbudget’. Dit willen we geheel ten goede laten komen aan de vereniging om zo de vereniging te stimuleren maar vooral te belonen voor de uit te voeren activiteiten uit Thuis in Tafeltennis. Deze activiteiten moeten uiterlijk in 2016 hun afronding vinden. Tot die tijd wordt jaarlijks via Regis gemeten wat het effect van de inspanningen is op het sportklimaat bij de vereniging.
 

Vergoeding per uitgevoerde activiteit

Intake

 € 50,-

Aanstellen arbitragecoördinator

€ 100,-

Te kiezen activiteiten Thuis in Tafeltennis: MAXIMAAL

€ 250,-

Regis jaarlijks invullen (uit te betalen in 2016)

€ 50,-

Eindevaluatie (uit te betalen in 2016)

€ 50,-

Totaal

€ 500,-

 

 

 

 

Specificatie activiteiten Thuis in Tafeltennis

SR1 (gebruik Tafelennismasterz, inclusief spelregelbewijzen); per jaar

 € 15,-

SR2 (spelregelworkshop, verenigingsscheidsrechter); per jaar

€ 25,-

SR3 (assistent bondsscheidsrechter en arbitragecoördinator)

€ 150,-

SR4 (bondsscheidsrechter)

€ 250,-

Shirt arbitragecoördinator

€ 27,50

Cursus Besturen met een visie (bij deelname 5 clubs); per vereniging

€ 285,-

Workshop Sportief Besturen of Sportief Coachen; per vereniging

€ 25,-

Workshop Lang leve de sportouder

€ 50,-

(extra) verenigingsbox

€ 25,-

Spelregel- en/of coachboekjes (10 stuks totaal)

€ 35,-

Vrije keuze: andere cursus of activiteit (goedgekeurd door de NTTB)

ntb

Totaal

€250,-

Meer weten?
Wil je meer weten of heb je een vraag over het programma 'Naar een veiliger sportklimaat'? Neem dan contact op met Maartje Snelders.