Provinciale Sportraden

Iedere provincie heeft een eigen provinciale sportraad die ondersteuning biedt op veel verschillende onderwerpen. Provinciale sportraden organiseren diverse cursussen waar je als vereniging, soms tegen betaling, aan deel kan nemen. Zeker voor vragen over provinciale zaken zoals sportdeelnamecijfers en provinciale ontwikkelingen is het raadzaam om contact op te nemen met de provinciale sportraad. Hieronder staat een lijst van alle provinciale sportraden en hun websites.

 

Brabant Sport

www.brabantsport.nl

Gelderse Sport Federatie

www.geldersesportfederatie.nl

Huis voor de Sport Groningen

www.huisvoordesportgroningen.nl

Huis voor de Sport Limburg

www.huisvoordesportlimburg.nl

Sport Drenthe

www.sportdrenthe.nl

Sport Fryslân

www.sportfryslan.nl

Sport Zeeland

www.sportzeeland.nl

Sportservice Flevoland

www.sportflevo.nl

Sportservice Midden Nederland

www.sportservicemiddennederland.nl

Sportservice Noord-Holland

www.sportservicenoordholland.nl

Sportservice Overijssel

www.sportserviceoverijssel.nl

Sportservice Zuid-Holland

www.sportservicezuidholland.nl