fbpx
Selecteer een pagina

Algemene informatie over de functie van clubkadercoach

Als Tafeltennisbond erkennen we het belang van goed opgeleid technisch kader dat met plezier haar werkzaamheden uitvoert. Een clubkadercoach (CKC) kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

De afdeling Sportparticipatie neemt dit onderwerp daarom mee in haar contacten met verenigingen en gemeentes. De verwachting is dat er vanuit de services-lijst van het Sportakkoord ondersteuning zal zijn om aan clubkadercoaching te werken. Heb je interesse of wil je hier meer over te weten komen? Neem dan een kijkje op https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/330-clubkadercoach of neem contact op met je Adviseur Lokale Sport om de lokale mogelijkheden te onderzoeken. De vereniging zal hierin ook zelf moeten investeren en zorgen moeten dragen voor borging.

Voorbeeld van de inzet van een clubkadercoach bij een tafeltennisvereniging: https://www.nttb.nl/clubkadercoach-ckc-bij-ttv-diemen/

Clubkadercoach

De clubkadercoach is gericht op het beter (laten) functioneren van het sportkader van de sportvereniging met als doel de kwaliteit van het sportaanbod en daarmee het sportplezier blijvend te vergroten. De clubkadercoach is doorgaans gericht op het sporttechnische kader (trainers, coaches, begeleiders) met als focus het didactische en pedagogische aspect van de trainingen. De clubkadercoach adviseert het bestuurlijke kader (bestuur, technische commissie, jeugdcommissie) van de vereniging gericht op het borgen van de trainersbegeleiding in het beleid.

De clubkadercoach werkt gedurende een langere periode (1 tot 3 jaar) parttime bij een vereniging en is gericht op een duurzame verankering van de ingevoerde verbeteringen, onder andere door de aanstelling van een trainersbegeleider.

Binnen de vereniging is de clubkadercoach aanspreekpunt voor het sporttechnische en bestuurlijke kader maar heeft ook te maken met de (jeugdige) sporters, hun ouders, collega buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, locale/provinciale sportservice organisaties en de betreffende sportbond.

De clubkadercoach is primair gericht op het functioneren van sportkader dat werkt met de jeugd in de club en/of de vereniging bestuurt. Hij/zij heeft oog voor een veilig, diactisch en pedagogisch verantwoord sportklimaat en sportplezier en de borging daarvan. De clubkadercoach is ondersteunend, niet voorschrijvend.

De clubkadercoach werkt procesmatig aan een duurzame verbetering en verankering. Het is iemand die pro actief schakelt, verbindt en draagvlak creëert in de club en tegen kritiek kan. Hij/zij heeft praktisch toegevoegde waarde, herkent ontwikkelingen in de praktijk en speelt daar zo nodig vroegtijdig op in. Is belangstellend, flexibel en geduldig.

De clubkadercoach heeft een centrale rol in (de jeugdafdeling van) de club. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van (jeugd)trainer-coaches en begeleiders en het functioneren van de trainersbegeleider.

De clubkadercoach draagt medeverantwoordelijkheid voor het versterken of vitaliseren van de club. Hij/zij vervult een schakelfunctie tussen het (jeugd)bestuur en het sportkader. Hij/zij vervult een expertrol bij het ontwikkelen en implementeren van sportkaderbeleid in de club.

De clubkadercoach wordt functioneel aangestuurd door het bestuur van de club. Het werkgeverschap ligt doorgaans bij de lokale of provinciale sportservice organisatie (analoog aan die van de buurtsportcoach).

Het werk van de clubkadercoach is complex door verschillende soms tegenstrijdige belangen van in- en externe partijen in relatie tot het vitaliteitsproces van de club. Ook hebben zaken als een vrijwilligerstekort, instabiel bestuur of gebrek aan kennis en visie binnen het bestuur invloed op het functioneren van de clubkadercoach. Evenals weerstand of tijdgebrek bij sporttechnisch kader. De clubkadercoach onderkent en analyseert deze complicerende situaties en maakt bij het zoeken naar oplossingen gebruik van standaard en nieuwe, creatieve oplossingen.