Verzekeringen

Een vereniging is zelf als rechtspersoon aansprakelijk voor de eigen gedragingen en voor die van haar leden zoals sporters, bestuurders, trainers en vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan schade die geleden wordt als gevolg van ongelukjes: iemand valt van de tribune omdat de leuning loszit, het voedsel in de kantine is niet veilig, et cetera. Om ervoor te zorgen dat dit soort zaken voor verenigingen geen hele dure situaties oplevert, heeft de NTTB een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor al haar basisleden.

Collectieve verzekering AON
Alle leden van de NTTB waarvoor de verenigingen bondscontributie afdragen zijn automatisch verzekerd via de collectieve sportverzekering van de NTTB. De verzekering bestaat uit een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De verenigingen hoeven dit dus zelf niet meer te regelen. Let wel op: de zogenoemde grijze leden (mensen die wel lid zijn van de vereniging maar niet aangemeld zijn als lid bij de NTTB) vallen niet onder deze verzekering.

Voor meer informatie over de verzekering en de aanvullende verzekeringen die verenigingen kunnen afsluiten kijk hier.

Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen met AON via 010-4488911. Vermeld wel dat het om de ledenverzekering van de NTTB gaat.

Hebt u vragen over de bovenstaande verzekering? Neem dan contact op met Maartje Snelders via snelders@tafeltennis.nl of 079-3438147.