Cursussen

De NTTB biedt niet alleen voor trainers maar ook voor bestuurders diverse cursussen aan. Een goed bestuur is net zo belangrijk voor een vitale vereniging als het hebben van voldoende trainers, vrijwilligers en leden. Genoeg reden om ook bestuurders de mogelijkheid te bieden nieuwe kennis op te doen en hen te ondersteunen bij het besturen van een vereniging.

Besturen met een visie
Tijdens ‘Besturen met een visie’ werkt de vereniging aan het bepalen van een eigen stip op de horizon. Wat voor vereniging wil zij eigenlijk zijn over vijf jaar en wat betekent dit voor de activiteiten die men moet ondernemen. Past deze stip wel bij de omgeving waar de vereniging in zit en hoe denken de eigen leden daarover? Ook het vak besturen komt aan bod. Wat houdt besturen precies in en welke rollen ziet men terug in een vereniging? Doel is om aan het eind van de cursus helder te hebben welke stip op de horizon de vereniging heeft voor de komende jaren en hoe men deze gaat verwezenlijken. Door tijdens de avonden de ideeën en stappen te presenteren en te bespreken met andere verenigingen uit dezelfde regio krijgt men feedback en tips waardoor de uiteindelijke plannen extra scherp neergezet worden. 

Meer informatie vindt u hier.

Besturen met een visie PLUS
Met het traject ‘Besturen met een visie PLUS’ leren bestuurders van sportverenigingen hoe zij hun vereniging verder kunnen ontwikkelen zodat deze blijft voortbestaan in de nieuwe tijd. ‘Besturen met een visie PLUS’ laat zien hoe men vanuit de kracht van de vereniging, de vereniging en haar omgeving in positieve zin kan veranderen. Bestuurders leren hoe zij hier sturing aan kunnen geven door zelf leiderschap te tonen maar ook hoe zij potentiële leiders binnen de vereniging kunnen herkennen en betrekken.

Meer informatie vindt u hier.

Sportief Besturen
De workshop ‘Sportief Besturen’ is een interactieve avond van 19.00 uur tot 22.00 uur waarop verenigingsbestuurders veel met elkaar in gesprek gaan over hoe men als bestuur voor een sportieve en veilige sfeer kan zorgen en hoe men die sfeer kan behouden binnen de vereniging. Ook komt de rol die een bestuurder heeft om dit klimaat te creëren en behouden ruimschoots aan bod. Als bestuurder heeft men de mogelijkheid om eigen situaties en voorbeelden in te brengen en iedere bestuur wordt gevraagd één praktijkcase uit te werken en mee te nemen en die tijdens de avond in groepjes te bespreken.

Meer informatie vindt u hier

Het verenigingstraject 'Sportief Coachen'

Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel trainers, coaches en begeleiders van een vereniging gezamenlijk te leren om binnen hun vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. Het traject wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten en dergelijke).

Meer informatie vindt u hier.

Sportbestuurdersacademie

Bij de academie staat elk kwartaal in het teken van een interessant en relevant thema voor bestuurders. Dat thema wordt op verschillende manieren belicht zodat bestuurders er binnen hun vereniging zelf mee aan de slag kunnen gaan. 

Meer informatie vindt u hier.