fbpx
Selecteer een pagina

 

Wet- en regelgeving

 

Verenigingen met een eigen accommodatie of kantine in eigen beheer krijgen met meer wet- en regelgeving te maken dan verenigingen zonder eigen accommodatie. De belangrijkste zaken staan hieronder beschreven.

Buma/Stemra, SENA en Videma

Bij wet worden de rechten van artiesten en producenten beschermd. Dat betekent dat voor het ten gehore brengen van muziek en het vertonen van televisieprogramma’s en films een afdracht betaald moet worden. De NTTB heeft een collectieve regeling met de Buma/Stemra (auteurs van muziek), Sena (artiesten en producenten van muziek) en Videma (tv en film) waarmee een korting kan worden verkregen op het jaarlijks te betalen bedrag.

Videma: Aanmelden voor de kortingsregeling doet u door een email te sturen naar info@tafeltennis.nl met daarin de NAW gegevens en KVK nummer van uw vereniging.

Buma/Stemra: Aanmelden voor de kortingsregeling doet u door het formulier Aanvraagformulier korting BumaStemra op te vragen door te mailen naar info@tafeltennis.nl.

Sena: Aanmelden voor de kortingsregeling doet u door een email te sturen naar info@tafeltennis.nl met daarin de NAW gegevens en KVK nummer van uw vereniging.

 

Drank- en horecawet

Organisaties met een eigen kantine waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank- en Horecawet. Het doel van de Drank- en Horecawet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol. Met het ingaan van de nieuwe wet wordt strenger gecontroleerd op de naleving van de leeftijdsgrenzen te verbeteren. Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Op de website van NOC*NSF staan verschillende hulpmiddelen om vorm te geven aan het alcoholbeleid binnen de vereniging.

Vergunning
Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen zonder vergunning van de gemeente. Aan het verkrijgen van de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • De organisatie moet beschikken over twee leidinggevenden met een verklaring voor Sociale Hygiëne.
  • De verkoop wordt alleen gedaan door barvrijwilligers en/of leidinggevenden.
  • Er is een bestuursreglement.
  • Er zijn huisregels. De schenktijden zijn daarin opgenomen.

Verklaring Sociale Hygiëne
Een van de verplichtingen, waaraan voldaan moet worden om een vergunning aan te kunnen vragen, is het in bezit hebben van een verklaring Sociale Hygiëne. Minimaal twee leidinggevenden moeten deze in bezit hebben.

Deze verklaring kan verkregen worden door het examen Sociale Hygiëne af te leggen. Voorafgaand hieraan kan vaak een korte cursus gevolgd worden. Deze cursussen en examens worden georganiseerd door gespecialiseerde bedrijven. De kosten van dit examen liggen rond de € 100,- tot € 150,-.

Instructie verantwoord alcohol schenken

De instructie verantwoord alcohol schenken is door NOC*NSF in samenwerking met een werkgroep van sportbonden ontwikkeld. Het is erg belangrijk om barvrijwilligers de instructie verantwoord alcohol schenken, IVA, te laten volgen, zodat ze goed op de hoogte zijn van de regelgeving rondom het schenken van alcohol. Het certificaat IVA kan door iedere barvrijwilliger online behaald worden via de website instructie verantwoord alcohol schenken. Het certificaat dient achter de bar bewaard te worden en moet getoond kunnen worden bij controle van de Voedsel en Warenautoriteit. Als de bar geopend is moet of leidinggevende die op de vergunning vermeld staat of of iemand met een IVA certificaat aanwezig zijn.

 


 

Relevante links