Informatie Stichting Jonit

Stichting Jonit - Supporters van tafeltennistalent!

JONIT staat voor Jeugd Ondersteuning Nationaal en Internationaal Tafeltennis. De stichting is in 1998 opgericht in samenwerking met de NTTB en de Vereniging van Tafeltennistrainers. JONIT heeft als hoofddoel het financieel ondersteunen van de nationale jeugdselectie. Dankzij deze steun kunnen zij deelnemen aan internationale toernooien en trainingsstages.

De financiële mogelijkheden binnen de NTTB zijn niet ruim. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse toptalenten is het essentieel dat er zo veel mogelijk wordt deelgenomen aan toernooien en trainingsstages met een hoog spelniveau en met internationaal interessante deelnemers. JONIT maakt dit mogelijk in die gevallen waarin de financiële middelen van de NTTB ontbreken of onvoldoende zijn.

JONIT heeft in de afgelopen jaren meerdere malen de deelname van jeugdteams aan de Open Portugese kampioenschappen mogelijk gemaakt. Het belangrijkste middel van JONIT om het hoofddoel te verwezenlijken is het inzamelen van geld. Zo houden we onder meer verlotingen en verkoopacties. Elke bijdrage in elke frequentie is dan ook van harte welkom.

Begunstigers van JONIT worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Verder worden begunstigers ook enkele malen per jaar vanuit de jeugdselectie via de brievenbus verrast.

De besteding van de middelen van JONIT gebeurt in nauwe samenspraak met de NTTB. Het hoofd Topsport van de NTTB doet jaarlijks aanvragen voor ondersteuning. Het bestuur bepaalt in overleg met het hoofd Topsport waaraan wordt bijgedragen. In het bestuur van JONIT heeft altijd een vertegenwoordiger vanuit de NTTB zitting.

U kunt ook uw steentje bijdragen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL56 INGB 0674 2926 69.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Stichting JONIT.