Stichting Jonit

JONIT staat voor Jeugd Ondersteuning Nationaal en Internationaal Tafeltennis. De stichting is in 1998 opgericht in samenwerking met de NTTB en de Vereniging van Tafeltennistrainers. JONIT heeft als hoofddoel het financieel ondersteunen van de nationale jeugdselectie. Dankzij deze steun kunnen zij deelnemen aan internationale toernooien en trainingsstages.

De financiële mogelijkheden binnen de NTTB zijn niet ruim. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse toptalenten is het essentieel dat er zo veel mogelijk wordt deelgenomen aan toernooien en trainingsstages met een hoog spelniveau en met internationaal interessante deelnemers. JONIT maakt dit mogelijk in die gevallen waarin de financiële middelen van de NTTB ontbreken of onvoldoende zijn.

Jeugdige tafeltennissers
Maar: geen topsport zonder breedtesport. Het tafeltennis in Nederland heeft te maken met een vermindering van jeugdige tafeltennissers. Deze trend is ook zichtbaar bij de verschillende jeugdtoernooien die ons land rijk is. Uitdunning van het aantal breedtesporters betekent uitdunning van het aantal sporters die richting prestatief en zelfs topsport gaan.
Dit gegeven baart ook Stichting JONIT grote zorgen. Daarom verbreedt zij haar doelstellingen: door het ondersteunen van meer breedtesportactiviteiten binnen het jeugdtafeltennis hopen ze dat er meer jeugdige tafeltennissers bijkomen waarvan er een aantal mogelijk uiteindelijk richting prestatief en topsport tafeltennis gaan.
Door deze verbreding van activiteiten willen zij een breder publiek aanspreken en meer donateurs, sponsoren en fancardhouders vinden en binden, waardoor ze meer middelen voor ondersteuning hebben.

 

Activiteiten
Het belangrijkste middel van JONIT om het hoofddoel te verwezenlijken is het inzamelen van geld. Zo houden we onder meer verlotingen en verkoopacties. Elke bijdrage in elke frequentie is dan ook van harte welkom. Begunstigers van JONIT worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de stichting. Verder worden begunstigers ook enkele malen per jaar vanuit de jeugdselectie via de brievenbus verrast.

Financiële ondersteuning
De besteding van de middelen van JONIT gebeurt in nauwe samenspraak met de NTTB. Het hoofd Topsport van de NTTB doet jaarlijks aanvragen voor topsportondersteuning. Verenigingen die activiteiten organiseren op het gebied van tafeltennis voor jeugd (tot 18 jaar) tafeltennissers en daarbij financiële ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen een aanvraag indienen bij Stichting JONIT. Het bestuur bepaalt in overleg met de NTTB waaraan wordt bijgedragen. 

In het bestuur van JONIT heeft altijd een vertegenwoordiger vanuit de NTTB zitting.
U kunt ook uw steentje bijdragen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL56 INGB 0674 2926 69.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Stichting JONIT.