Topsportbeleid

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft in haar Meerjarenbeleidsplan, binnen de strategische peiler Plezier&Prestatie, omschreven wat het beleid en de doelstellingen van Topsport en talentontwikkeling zijn.

Talentontwikkeling begint op het RTC (regionale trainingscentra). Talenten stromen door naar het RTC-TOP-programma met als doel opleiden voor het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) op Papendal, waar een fulltime programma wordt aangeboden. Voor de heren moet deze opzet nog ontwikkeld worden.

De financiering van topsport gaat veranderen, daarom is het van belang nieuwe geldstromen te creëren om de continuïteit van het programma te borgen. Om meer publiciteit te genereren is het van belang toptafeltennissers en hun prestaties zichtbaar te maken door hen in te zetten bij activiteiten, ambassadeurschap in te richten en actief (sociale) media te bereiken. Ontwikkeling van sporters staat centraal, reglementaire beperkingen worden waar mogelijk weggenomen.