Topsportbeleid

De Nederlandse Tafeltennisbond heeft in haar Meerjarenbeleidsplan 2010-2016 "Beleid met effect", onderaan deze pagina te downloaden, één van de drie hoofdthema's gewijd aan het versterken van topsport en talentontwikkeling. Centraal daarbij staan de volgende onderwerpen:

     -     Internationaal niveau / prestatieverwachting
     -     Organisatie en deelname internationale evenementen
     -     Uitstraling topsport(ers)
     -     Talentontwikkeling

Door middel van jaarplannen wordt op gedetailleerd niveau het topsportbeleid beschreven en getoetst aan onder andere criteria van sportkoepel NOC*NSF voor structuur, toekennen van financiële middelen en andere ondersteuning. Het inhoudelijke beleid is door de Bondsraad op advies van het ledenberaad topsport in juni 2010 goedgekeurd.