Puntenlijst jeugd

Bijlage 3b Deelname Europese Jeugdkampioenschappen

a. Als volgens de Coördinator Technische Zaken internationale prestaties zijn geleverd of internationale perspectieven aanwezig zijn en voldaan is aan de voorwaarden voor de diverse selecties (zoals omschreven in bijlage 2 van het Topsportstatuut 2017/2018) worden de volgende teams voor de Europese Jeugdkampioenschappen geselecteerd op basis van het daarbij aangegeven systeem.

 

Toekenning via puntenlijst

  Aantal spelers per team

Jongens junioren

2

3**

Meisjes junioren

2

3**

Jongens cadetten

1

2**

Meisjes cadetten

1

2**

 **  Dit is exclusief mogelijke reserve

b. De speler(s) met het hoogste aantal punten wordt in ieder geval geselecteerd (zie tabel onder letter a. hiervoor). Voor de overige plaatsen kan worden afgeweken van de puntenlijst. Hierover vindt overleg plaats tussen de verantwoordelijke trainer en de Coördinator Technische Zaken. De Coördinator Technische Zaken beslist uiteindelijk.

c. Als bijzondere talenten, die voor het cadettenteam in aanmerking komen, tijdens de diverse nationale toernooien in de juniorenleeftijd uitkomen kan de betreffende cadettenbondscoach in het begin van het seizoen (voor 1 november) bij de Coördinator Technisch Zaken aanvragen b. niet van toepassing te verklaren. Als gevolg hiervan worden dan alle spelers/speelsters van het betreffende cadettenteam geselecteerd zonder de verplichting te voldoen aan de eisen van de puntenlijst.
Deze regel is voor het seizoen 2017/2018 van toepassing voor de meisjes cadetten. 

d. De toekenning van punten is als volgt:

 

Klassering

1e

 2e

 ½ finale**

 ¼ finale

 1/8 finale

Europese Jeugdkampioenschappen*

40

 25

20

   15

10

Nederlandse Jeugdkampioenschappen

8

5

3

     -

-

Nationale Jeugd Meerkampen

8

5

3

-

-

A-ranglijsttoernooien

4

2

1

-

-

Jeugdmasters 5 3 1    

De nationale ranglijst (nieuw systeem)     
per 1 januari en 1 mei***

4

2

1

-

-

Klassering

Top 10

Top 25

Top 50

-

-

ETTU (mei) ranglijst 1) 50 25 10    

 

*    De hier behaalde punten blijven het daaropvolgende seizoen staan. Bij de cadetten behaalde punten worden bij de junioren overgenomen.

**  Bij de ranglijst en evenementen waarbij om de derde plaats wordt gespeeld, wordt het aantal punten zoals vermeld bij de ½ finale slechts toegekend aan de speler die op de derde plaats eindigt.

*** Op basis van de ELO ranglijst. Per januari en mei worden punten toegekend. Derhalve zijn er 2x4, 2x2 en 2x1 punt te verdelen.

1) Voor de ETTU ranglijst junioren is dit exclusief cadetten!

De puntenlijst wordt onder verantwoordelijkheid van de Coördinator Technische Zaken bijgehouden. De spelers, coaches en ouders kunnen de lijst ten alle tijde inzien (red. onderaan deze pagina).

e. Het seizoen start met de eerste training in augustus en eindigt na de EJK. Met uitzondering van de bij de EJK behaalde punten vervallen alle punten aan het einde van het seizoen.

f.  In alle gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist de Coördinator Technische Zaken.