Bettine Vriesekoop op jouw club of centra!

Onze ambassadeur Bettine Vriesekoop is t.b.v. de promotie van onze tafeltennissport inzetbaar voor verenigingen als zij met één van onderstaande doelgroepen aan de slag willen.
Dit project is gericht op verbetering of herstel van de gezondheidssituatie. Dit kan zijn bij GGZ-instellingen, in centra voor revalidatie, centra waar ouderen overdag bijeenkomen, of in tafeltennisaccommodaties.

Enkele voorbeelden voor projecten kunnen zijn:

  1. Werken aan gezondheid door trainingen te verzorgen in GGZ-instellingen, revalidatie-instellingen, etc.

Tafeltennis is als racketsport geschikt om te werken aan de gezondheid van mensen. Onderzoek heeft uitgewezen dat racketsporten een bijdrage leveren aan verlening van de levensverwachting.

  1. In tafeltenniszalen overdag projecten met trainingen door Bettine opzetten voor verschillende doelgroepen, zoals vrouwen, ouderen, mensen met een fysieke beperking, etc.

Er zijn veel verenigingen die een eigen accommodatie hebben. Slechts enkele verenigingen slagen erin overdag activiteiten te organiseren om meer mensen te laten tafeltennissen. Met de inzet van Bettine kunnen speciale doelgroepen worden bereikt, die training krijgen van Bettine en onderlinge wedstrijden kunnen spelen.

Alle projecten starten met een gasttraining door Bettine Vriesekoop en een korte presentatie. Afhankelijk van de groep en de wensen van deze groep kan zij hierbij ook aandacht schenken aan Chinese gebruiken en filosofieën.  Doel is om niet-tafeltennissers gedurende een langere periode plezier te laten hebben in het tafeltennissen.

Gedurende de projectperiode zal er vanuit de regio waarin het project plaatsvindt, ondersteuning plaatsvinden door gekwalificeerde trainers.

Voordat met een project wordt gestart wordt in samenwerking met de NTTB een uitwerkingsplan met fasering en budgetten opgesteld. Bij de start van een project wordt de inbreng van Bettine Vriesekoop door de NTTB gefinancierd. Per jaar stelt de NTTB een maximum aan het aantal projecten.
Niet-NTTB leden die deelnemen aan deze eenmalige activiteit worden geregistreerd als zijnde 'projectlid' van de Tafeltennisbond. De afdracht per projectlid bedraagt €5,-.

 

Geinteresseerd om met (één van) de doelgroepen aan de slag te gaan of wil je meer informatie? Vul het contactformulier in of neem contact op met Marthijn van der Wal.