Erkende interventie

Table Stars is een erkende interventie en staat daarmee in de Sportmenukaart met de erkenning ‘Goed Beschreven’. Interventies op de Sportmenukaart kunnen aangevraagd worden binnen de Sportimpuls waardoor er financiering mogelijk is voor een impuls van 2 jaar. De aanvrager moet ook kunnen aantonen het programma de 2 daarop volgende jaren te borgen. De interventie-eigenaar, in dit geval de NTTB, moet goedkeuring verlenen aan het gebruik van deze interventie. Daarmee blijft gewaarborgd dat de interventie juist wordt ingezet.

Meer informatie over de Sportimpuls vindt u op: http://www.sportimpuls.nl/

Meer informatie over Effectief Actief en erkende interventies vindt u op: www.sportenbeweeginterventies.nl 

De inhoud van de interventie Table Stars inclusief kostenoverzicht zoals opgenomen op de Sportmenukaart vindt u op: https://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21812

Voor hulp bij het schrijven van een aanvraag kan men contact opnemen met het NTTB Bondsbureau (Marthijn van der Wal, vanderwal@tafeltennis.nl ) of via de lokale ondersteuner (gemeente).

Onderbouwing
Table Stars is niet beoordeeld op het criterium ‘Goed onderbouwd' omdat er geen onderzoeken mogelijk zijn voor het effect van Table Stars op het daadwerkelijk verbeteren van de oog-hand coördinatie of de fijne motoriek. Table Stars pretendeert dan ook niet de fijne motoriek te verbeteren maar wel te trainen, te bevorderen. Alle oefeningen zijn fijn-motorische oefeningen. De aandacht voor de fijne motoriek in het bewegingsonderwijs en in het dagelijks leven loopt terug. Een programma als Table Stars brengt het op speelse wijze terug in het leven van een kind. Er zijn grootschalige onderzoeken gedaan naar het effect van het verbeteren van de fijne motoriek op de ontwikkeling van kinderen. Deze bewijsvoering is te vinden op:

- http://www.motoriek.nl/motoriek/motoriek-en-cognitie/

- http://www.motorischeontwikkeling.nl/

- http://www.beterlerendoorspelen.nl/Wetenschappelijk-onderzoek.html