Table Stars algemeen

Table Stars is een kennismakingsprogramma tafeltennis voor kinderen op basisschoolleeftijd. Centraal staat het aanleren van de oog-hand coördinatie en daarmee het stimuleren van de fijne motoriek. Door leuke oefeningen krijgen kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden aangereikt die ertoe leiden dat ze beter op jonge leeftijd een slagbeweging kunnen maken, zich leren te concentreren, waardoor hun fijne motoriek gestimuleerd wordt op jonge leeftijd.

Table Stars is een leerlijn die bestaat uit diverse onderdelen. Voor elk onderdeel is er een instapmoment. Soms staan de onderdelen op zichzelf, soms zijn ze opvolgend. Bij elk onderdeel hoort een doelgroep. De opvolgende onderdelen zijn:

 • Table Stars @school
  Bij voorkeur 4 lessen tijdens de gymles gegeven door een vakleerkracht, een combinatiefunctionaris of een tafeltennistrainer.
  Doel: kennismaking met een racketsport in dit geval tafeltennis.
  Afsluiting met een diploma.
   
 • Table Stars @theclub
  Bij voorkeur 4 verdiepende lessen op de tafeltennisvereniging aansluitend op de kennismaking tijdens de gymles.
  Doel: vervolgoefeningen op de tafeltennisvereniging: kennismaken met tafeltennis op een club.
  Afsluiting met een diploma.
   
 • Table Stars Challenge
  Een reeks van 7 onderdelen die meer tafeltennisspecifiek zijn. Bedoeld voor beginnende tafeltennissers, al lid van de vereniging.
  Doel: meer tafeltennistechniek, kennis van het tafeltennisspel, klaar zijn voor de beginnerscompetitie.
  Afsluiting met een certificaat tevens startbewijs voor de Challenge competitie.

Kinderen die motorisch ver genoeg ontwikkeld zijn kunnen ook bij the Challenge instappen.

De losse onderdelen van Table Stars zijn:

 • Table Stars the Battle
  Het basisscholenkampioenschap voor kinderen die nog niet op tafeltennis zitten. Elke gemeente houdt een voorronde en jaarlijks is er tijdens de NK Tafeltennis, meestal in het eerste weekend van maart, de landelijke finale.
   
 • Table Stars Challenge
  Een reeks van 7 onderdelen die meer tafeltennisspecifiek zijn. Bedoeld voor beginnende tafeltennissers, al lid van de vereniging.
  Doel: meer tafeltennistechniek, kennis van het tafeltennisspel, klaar zijn voor de beginnerscompetitie.
  Afsluiting met een certificaat, tevens startbewijs voor de Challenge competitie.
   
 • Table Heroes
  Een reeks van 4 lessen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De lessen kunnen gegeven worden op een school als onderdeel van de bewegingsles. Ze kunnen ook gegeven worden als kennismakingstraining op de club.

Table Stars is een erkende interventie, door het NISB beoordeeld als ‘Goed Beschreven’, en staat op de Sportmenukaart van de Sportimpuls.
Elk jaar wordt het programma gemonitord met een uitgebreide vragenlijst.

Op deze site vind je alle informatie om als vereniging succesvol Table Stars te organiseren zodat ieder kind een echte STAR kan zijn! 

Meer informatie over het programma Table Stars is te verkrijgen bij Sven Groot groot@tafeltennis.nl.