Meisjes en vrouwen

Een vereniging met meisjes en vrouwen heeft de toekomst!

Aerobic Table Tennis

Aerobic Table Tennis is een nieuw product dat door de Tafeltennisbond in september 2016 in Nederland werd gelanceerd. Het is een intensieve work-out waarbij tafeltennisbewegingen de basis vormen voor het, vaak gelijktijdig, bewegen op muziek. De slogan zegt alles: "have fun, keep fit and learn table tennis". Het programma is ontwikkeld in Engeland door Steve Rowe.

Het woord aerobic staat voor de intensiteit waarmee de work-out plaatsvindt. Het programma is gericht op aerobe fitheid. Dit kenmerkt zich door het aanspreken van long- en hartfuncties. Hiermee verbrand je energie en bouw je aan de conditie. Het is geschikt voor jonge mensen om in een leuke sfeer kennis te maken met sport, tafeltennis in het bijzonder. Het is geschikt voor ouderen om gezellig en laagdrempelig met elkaar in beweging te komen. Tijdens een les of clinic komen diverse aerobe oefeningen voorbij waardoor een les of clinic gevarieerd is en diverse spiergroepen aanspreekt. De intensiteit wordt aangepast aan de leeftijdsgroep.

De Tafeltennisbond heeft diverse instructeurs Aerobic Table Tennis die door verenigingen ingezet kunnen worden. De inzet van een trainer kost € 50,- per clinic. Interesse? Neem hiervoor contact op met Marcel Kraa.

 

Waarom is het werven van meisjes en vrouwen de moeite waard?

De sociale component brengt de meisjes en vrouwen in de vereniging. Dat is voor elke vereniging goed. Als gevolg van relatief lage concurrentie is er bij de meisjes en vrouwen sneller resultaat te behalen. Mogelijkerwijs is een vereniging beter in staat om jongens van een bepaalde leeftijd te behouden als er ook meisjes in de club zijn. Meisjes en vrouwen zijn bijzonder geschikt als trainer en coach. Dit aspect mag niet worden verwaarloosd, vooral omdat veel verenigingen klagen over te weinig betrokken vrijwilligers.

Belangrijke punten voor verenigingen met meisjes zijn:

 1. Trainingsaanbod OOK voor meisjes
 2. Bieden van aparte en gemixte trainingsgroepen
 3. Creëren van een sfeervolle en veilige omgeving, veilig sport klimaat
 4. Zowel vrouwelijke (40 %) als mannelijke trainers/coaches
 5. Vrouwen en meisjesvertegenwoordiging in bestuur en commissies
 6. Gelijkwaardigheid bevorderen voor vrouwen en meisjes in de PR en marketing
 7. Inspraak van vrouwen en meisjes op hun outfit

Moeten meisjes minder en/of later competitie gaan spelen?

Wedstrijden staan zeker op het plan van meisjes. Alleen bij de beginners moet er minder concurrentie zijn en minder competitief. Zodra meisjes het spel beheersen zijn wedstrijden geen probleem, ook met en tegen jongens niet. Het is belangrijk om voor beginners een aparte groep alleen voor meisjes te maken. Op deze manier is het voor meisjes laagdrempelig om lid te worden van een vereniging. De trainer of trainster zal voorwaarden moeten scheppen zodat meisjes mee kunnen doen met de trainingen.

De voorwaarden zijn:

 • Pedagogische cultuur.
 • Omgangsvormen: vriendelijke en aardig, humor, hulpvaardig, geduldig, sportief opmerkzaam, attent en motiverend.
 • Aangename omgeving: goede sfeer, geborgenheid en veiligheid, plezier kunnen hebben.
 • Ze willen een aangename tijd hebben met veel plezier en ontspanning.

Ook al beschikt de trainer/trainster over de juiste kwaliteiten om een goede training te geven zonder vertrouwensbasis en een goede sfeer komen er geen meisjes.In eerste instantie is het leren van succes belangrijk daarna volgt het succes in de wedstrijden.