Voor lesgevers

Table Stars is een leerlijn waarin kinderen op een speelse en plezierige wijze in aanraking komen met de tafeltennissport en tegelijkertijd geschoold worden in hun fijne motoriek en oog- hand coördinatie.

Als lesgever – gymdocent, tafeltennistrainer, combinatiefunctionaris of buurtsportcoach – gebruik je Table Stars om kinderen tijdens de gymles of de buiten- of naschoolse opvang op een speelse manier kennis te laten maken met de tafeltennissport. Bij de oefeningen staan spanning, uitdaging en plezier maken centraal. Table Stars is laagdrempelig: tafeltenniservaring is niet nodig. Er wordt gewerkt met de vier methodische en didactische onderdelen Loopt ‘t, Lukt ‘t, Leeft ’t en Later.

Table Stars lesmap en erkenning effectief actief
De NTTB heeft een map ontwikkeld voor lesgevers. Daarin staat alle informatie die je nodig hebt om de lessen succesvol te kunnen geven. De handleiding van Table Stars wordt door Effectief Actief als goed voorbeeld gebruikt van hoe een handleiding eruit dient te zien. Table Stars is dan ook door hen erkend als goed beschreven interventie op de Sportmenukaart van de Sportimpuls. In deze lesmap bevinden zich ook vele oefeningen die aansluiten bij wat kinderen motorisch kunnen, maken zij met Table Stars op een plezierige manier kennis met tafeltennisvaardigheden als ooghandcoördinatie, voetenwerk en fijnmotorische bewegingen, zoals mikken, raken en hooghouden.

De NTTB prijst deze lesstof niet voor niets aan als De Fijnste Motoriekmethode!

Doelgroep
Tafeltennis is voor kinderen jonger dan acht jaar een moeilijke sport om te leren. Dit komt omdat het voor hen motorisch lastig is om een bal in de lucht te raken.  Table Stars richt zich primair op de groepen 3 tot en met 6 van de basisschool maar is ook geschikt voor de overige groepen van de basisschool door oefeningen methodisch makkelijker of moeilijker te maken. Het lesprogramma kent diverse niveaus, die corresponderen met deze leeftijdsgroepen.

Fijne motoriek
Table Stars bestaat voor bijna 100 procent uit fijnmotorische oefeningen. Daarmee krijgen kinderen veel training in de fijne motoriek, iets wat in het dagelijkse leven steeds minder vanzelf voorkomt (www.spelenmoet.nl). Goed om te weten is dat fijne motoriek de cognitieve ontwikkeling bevordert. Zo laat literatuuronderzoek uit 2015 zien dat er een verband is tussen het niveau van motorische vaardigheden van kinderen en hun cognitieve vaardigheden. De sterkste verbanden zijn gevonden tussen complexere vormen van motorische vaardigheden – zoals sequentiële bewegingen en fijne motoriek – en hogere orde cognitieve vaardigheden, zoals schoolvaardigheden (Van der Fels e.a., 2015).

Workshops Table Stars
Om lesgevers – leerkrachten, tafeltennistrainers, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen – zo goed mogelijk te ondersteunen bij TableStars @school organiseert de NTTB jaarlijks diverse bijscholingen in Table Stars. Wil je hier meer informatie over ontvangen? Stuur dan een e-mail naar tablestars@tafeltennis.nl

Aan de slag
Bestel de lesmap in de NTTB webshop. Daar zijn ook diverse materialen te koop zoals batjes, balletjes en tafeltennistafels. Samenwerking met een vereniging levert overigens direct voordeel op. Als zij een erkende uitvoerder zijn geeft de NTTB korting op de lesmap en diploma's die kan oplopen tot 100%.