Table Stars

De fijnste motoriek methode

Table Stars is een leerlijn waarin kinderen geschoold worden in hun fijne motoriek. Met de slogan ‘de fijnste motoriekmethode’ wil de Tafeltennisbond niet alleen die scholing benadrukken, maar ook dat dit gebeurt op een plezierige, speelse manier. Dankzij Table Stars maken ook kinderen die motorisch minder goed ontwikkeld zijn tijdens of na school kennis met de tafeltennissport. Sport draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Tafeltennis draagt bij aan de motorische ontwikkeling en daarmee bevordert deze sport het cognitieve (leer)vermogen van kinderen.

De Table Stars leerlijn bestaat uit verschillende onderdelen en instapmomenten. Lesgevers – gymdocenten, gediplomeerde tafeltennistrainers, buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen – kunnen TableStars @school als complete les inzetten. Het mooie aan deze methodiek is dat de oefeningen zo zijn ontwikkeld dat lesgevers voor elke leeftijdscategorie helemaal zelf een of meerdere lessen kunnen samenstellen. TableStars @school kent een vervolg op de tafeltennisvereniging: met TableStars @the club ontdekken kinderen – na de eerste kennismaking met de sport – de tafeltennisvereniging. TableStars Challenge biedt tafeltennisverenigingen vervolgens de mogelijkheid om kinderen een goede start te laten maken met tafeltennis als competitiesport. TableStars the Battle is het basisscholenkampioenschap, waaraan schoolgaande kinderen mee kunnen doen. Het derde instapmoment is TableStars Challenge. Kinderen zijn dan al lid van de vereniging en leren echt tafeltennissen. Hier komen spelregels om de hoek kijken en het spelen van wedstrijden.

In alle lesstof ligt de nadruk op de fijne motoriek, de ooghandcoördinatie en het voetenwerk. Ontdek zelf hoe leuk het is om kinderen Table Stars te geven en draag daardoor bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Wat is sport toch waardevol!