Leskaart Table Heroes

De Table Heroes oefeningen zijn opgedeeld in kleuren, elke kleur is geschikt voor een bepaalde groep kinderen. Uiteraard is het aan de trainer of docent om in te schatten welke kinderen welke oefeningen kunnen doen.

· Groene oefeningen: Geschikt voor zeer moeilijk lerende kinderen en/of kinderen met een meervoudige beperking (cluster 3)
· Gele oefeningen: Geschikt voor kinderen met leerachterstanden en mensen met een verstandelijke beperking
· Blauwe oefeningen: Geschikt voor kinderen met gedragsproblemen (cluster 4)
· Extra oefeningen: Aan de trainer of docent om in te schatten welke oefeningen voor welke kinderen geschikt zijn

Op elke leskaart staat beschreven hoe de oefening makkelijker of moeilijker gemaakt kan worden, zodat elk kind met succes de oefening kan uitvoeren. Tevens zijn de oefeningen geschikt voor zowel kinderen in een rolstoel als kinderen die lopen, of staat de aangepaste oefening voor kinderen in een rolstoel op de leskaart.