Basistaken afdelingsondersteuning

Activiteiten afdelingsondersteuners

De kerntaak van de afdelingsondersteuners is het bieden van ondersteuning zodat de afdeling haar beleid uit kan voeren (zowel het landelijke beleid als op afdelingsniveau: de eigen activiteitenplannen/couleur locale).

De (start)taken van de afdelingsondersteuners zijn afgestemd met het Afdelingsbestuur, de directeur tafeltennis en de coördinator afdelingsondersteuning.

Denk hierbij aan het bieden van ondersteuning bij

 • het uitvoeren van het landelijke en het regionale beleid (couleur locale),
 • het leggen van de verbinding tussen Bondsbureau en afdelingen/verenigingen,
 • het uitwisselen van ervaringen en expertise,
 • het versterken van de vrijwilligersorganisatie,
 • het opstellen van het jaarverslag,
 • het activiteitenplan en de budgetaanvraag.

 

Activiteiten coördinator afdelingsondersteuning

 • afdelingsondersteuning opstarten en onderhouden
  • onderhoud afspraken met afdeling (besluitvorming bij AB met HB)
  • nieuwe afdelingsondersteuners inwerken (samen met AB, zowel de afdeling als het Bondsbureau leren kennen)
  • ondersteuning bij prioriteitstelling en bewaken uren
 • werkoverleg coördineren: uitwisseling ervaringen en expertise, koppelen aan die van het Bondsbureau
 • jaarplanning: wat en wanneer, monitoren
  • jaarverslag (format opstellen, planning en monitoren)
  • activiteitenplan en budgetaanvraag (format, planning en monitoren), begeleidende rol voor AcUB
 • maandinfo
 • aandacht voor wat centraal kan en wat decentraal blijft (moet blijven)
 • kennisborging en verspreiding