Organogram

 

Algemeen Bestuurlijke Zaken   Wedstrijdsport
Achim Sialino (directeur)   Robbert Stolwijk (hoofd)
Antoinette de Jong    
    Sportparticipatie
Front office   Marthijn van der Wal (coördinator)
Magrit van Dinter   Sven Groot
    Maartje Snelders
Marketing & Communicatie    
Dennis Rijnbeek (hoofd)   Opleidingen
Daan de Jong   Michiel de Korte (hoofd)
    Marcel Kraa
Financiële & Ledenadministratie   Ineke de Graaf
Teun Plantinga    
Mariska de Boer   Topsport
Tessa Hexspoor   Paul Haldan (technisch directeur)
    Li Jiao
Afdelingsondersteuning   Lumen Dekker
Ineke de Graaf (coördinator)   Johan Lieftink
Matthias Dul (Noord)   Danny Heister
Sven Groot (Gelre & West)   Marcel Kraa
David de Gilder (Holland Noord)   Titus Damsma
Ron van Enckevort (Limburg & ZuidWest)   Terry Schaffers
John van Hoeven (Oost & Midden)   Bart van der Meulen
    Ingrid Veldhoven
    Diederik Oei
    Hiske Kneepens
        Antoinette de Jong