Bondsraadvergadering

Twee maal per jaar (juni en november) vergadert de Bondsraad in Utrecht.

Bondsraadvergadering 25 maart 2017

Agenda Bondsraad 25 maart 2017

Vergaderboek Bondsraad 25 maart 2017

Agendapunt 7 - Onderzoek competitievoorkeuren NTTB

Agendapunt 7 - Aanzet mogelijke vraagpunten onderzoek competitievoorkeuren NTTB

Bijlage 4a: agendapunt 8 - Projectplan: Heren inclusief jongens junioren en cadetten

Bijlage 4b: agendapunt 8 - Projectplan: Invoering projectlidmaatschap

Bijlage 4c: agendepunt 8 - Projectplan: Table Stars de Fijnste Motoriek Methode

Bijlage 4d: agendapunt 8 - Projectplan: Tafeltennis Business Club

Bijlage 4e: agendapunt 8 - Projectplan: TafeltennisMarkt

Bijlage 4f: agendapunt 8 - Projectplan: Topsport Talentherkenning RTC-RTC TOP

Bijlage 9 - agendapunt 10 - Afspraken verstrekken financiële info aan de BRV

 

Bondsraadvergadering 19 november 2016

Vergaderboek Bondsraad (inclusief agenda) - 19 november 2016

Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Tafeltennisbond 2017+ 

Poster Meerjarenbeleidsplan 2017+

Bondsraadvergadering 3 september 2016 (extra)

Agenda Extra Bondsraadvergadering 3 september 2016

Bijlage 3a Aanvullend verslag Financiële Commissie NTTB

Bijlage 7 Ingekomen stuk Joop van Raaij

Bijlage 8 Vragen Bondsraad Jacob de Boer

 

Bondsraadvergadering 18 juni 2016

Begeleidende brief Bondsraad 18 juni 2016

Vergaderboek Bondsraad (inclusief agenda) - 18 juni 2016

Vergaderboek Bondsraad deel || - 18 juni 2016

Bijlage 8: agendapunt 7 - Evaluatie meerjarenbeleidsplan 2010-2016

Bijlage 9: agendapunt 8a - jaarverslag 2015

Bijlage 12 - agendapunt 8e - Financiële rapportage 1e kwartaal 2016

Bijlage 27 - agendapunt 13 - CONCEPT beleidsplan NTTB Bondsraad