Bondsraadvergadering

Twee maal per jaar (juni en november) vergadert de Bondsraad.

Bondsraadvergadering 17 november 2018

Vergaderboek Bondsraadvergadering

Vergaderboek-begeleidende brief

Nazending vergaderstukken BRV 17-11- begeleidende brief

Nazending BR-stukken 17-11

Ccv Advies Wijziging Afdelingsreglement Bondsraad 17 november

Bijlage 4- agendapunt4a-Meerjarenbeleidsplan

Routebeschrijving naar De Boomgaard 

Bondsraadvergadering 16 juni 2018

Concept notulen Bondsraadvergadering 

Notulen en actielijst

Overzicht aan- en aftreden BR-leden

Aangepaste Agenda BRV

Advies van het College van Voorzitters

Begeleidende brief bij agenda en vergaderstukken

Bijlage 1- agendapunt 2- ingekomen stukken.pdf

Bijlage 4- agendapunt4a- jaaroverzicht 2017.pdf

Bijlage 15 - agendapunt 6e - Rapportage 1e kwartaal 2018

Overzicht- projectplannen

Jaarverslag 2017

Vergaderboek 16 juni

Jaarrekening 2017

Bondsraadvergadering 18 november 2017

Vergaderboek Bondsraad (inclusief agenda) - 18 november 2017

Bijlage 4a - agendapunt 4 - Meerjarenbeleidsplan NTTB 2018+
 

Bondsraadvergadering 17 juni 2017

Begeleidende brief concept notulen Bondsraad 17 juni 2017

Concept notulen Bondsraad 17 juni 2017

Begeleidende brief bij agenda en vergaderstukken Bondsraad 17 juni 2017

Vergaderboek Bondsraad (inclusief agenda) - 17 juni 2017

Bijlage 4 - agendapunt 4 - Jaarverslag 2016

Bijlage 15 - agendapunt 7d - Gecumuleerde jaarrekening 2016

Bijlage 22 - MEMO tbv Bondsraad mbt Bestuurlijke Vernieuwing ZuidWest

 

Bondsraadvergadering 25 maart 2017

Agenda Bondsraad 25 maart 2017

Vergaderboek Bondsraad 25 maart 2017

Agendapunt 7 - Onderzoek competitievoorkeuren NTTB

Agendapunt 7 - Aanzet mogelijke vraagpunten onderzoek competitievoorkeuren NTTB

Bijlage 9 - agendapunt 10 - Afspraken verstrekken financiële info aan de BRV