Selecteer een pagina

 

Privacywetgeving

 

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. De AVG verving  de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 
In de privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan.
 
Doel van de wet
De wet heeft een tweeledig doel:
– Bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en

– Maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.

De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds voeren zij controles uit, maar anderzijds nemen zij ook maatregelen als er een data-lek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes kunnen fors zijn. De tafeltennisbond vindt het belangrijk dat persoonsgegevens bij sportverenigingen in goede handen zijn. Met ondersteuning van NOC*NSF heeft de tafeltennisbond zich ingespannen om de verenigingen ‘AVG-proof’ te maken.


Tool
Sinds vorig jaar gebruiken veel verenigingen het online programma van Stichting AVG voor Verenigingen, dat in afstemming met sportbonden en NOC*NSF speciaal is gemaakt voor verenigingen en toegespitst op de sport. Als je dit stappenplan doorloopt, weet je zeker dat je geen dingen vergeet. Je krijgt praktische informatie, voorbeeldteksten en handige tips. Bij wet ben je verplicht om te bewijzen wat je allemaal hebt gedaan aan de AVG. Dit programma helpt je hier bij. 

Om gebruik van dit programma te bevorderen, is er gewerkt met gratis vouchers.  Daarmee kon je een jaar lang gratis gebruik maken van het programma, en veel clubs hebben dat ook gedaan. Die periode is ten einde. Nu moeten sportclubs zelf een abonnement nemen, als ze van het programma gebruik willen blijven maken. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is er een afspraak gemaakt met de Stichting AVG voor Verenigingen. 

Voor een bedrag van € 5,- (exclusief btw) per maand kan je de vereniging AVG-proof houden. Dit bedrag is inclusief gratis gebruik van een juridische helpdesk bij vragen. 

Gebruik je het programma al? Ga dan naar de website, log in en volg de instructies.

Gebruik je het programma nog niet? Ook dan kun je gebruik maken van dit aanbod. Ga naar: https://www.avg-programma.nl/sport

De komende tijd zal de aandacht voor privacy en bescherming van persoonsgegevens alleen maar verder toenemen. Laat AVG voor jouw vereniging geen zorgenkind zijn!