Algemeen

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is op 23 juni 1935 opgericht. De NTTB is de overkoepelende organisatie voor tafeltennis in Nederland en is lid van sportkoepel NOC*NSF, de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) en de Internationale Tafeltennis Federatie (ITTF). Tafeltennis is sinds 1988 een Olympische sport en ook onderdeel van de Paralympische Spelen.

Wat doet de bond voor haar leden?

De NTTB is een actieve sportbond. De bond zet zich in op het gebied van topsport en wedstrijdsport en biedt ondersteuning aan verenigingen. Daarnaast is de bond actief in het promoten van de tafeltennissport bij verschillende doelgroepen, zoals bedrijven, jeugd, paratafeltennis, senioren (ViTT), meisjes en vrouwen, senioren etc..

In het document 'Wat doet de NTTB voor u?' (onderaan deze pagina) is meer informatie te vinden over de activiteiten van de bond.
 

Hoe ziet de organisatie er uit?

Tweemaal per jaar vergadert de Bondsraad, het hoogste orgaan binnen de NTTB, over het beleid van de NTTB.

Het Hoofdbestuur stelt het uit te voeren beleid vast en draagt zorg voor de naleving daarvan. Onder het Hoofdbestuur en de bondsraad vallen diverse commissies die de NTTB helpen met het uitvoeren van haar taken en het vaststellen van het te voeren beleid.

De medewerkers van het Bondsbureau nemen alle uitvoerende en beleidsvoorbereidende taken voor hun rekening op het gebied van onder andere communicatie, financiën, opleidingen, sport & productontwikkeling, topsport en wedstrijdzaken.

 

Hoeveel bedraagt de bondscontributie?

 

2017

Basiscontributie per jaar (1 januari t/m 31 december)    

  € 16.50   

  € 16.50

Competitietoeslag senioren per halfjaar    

€ 22.00

  € 21.00

Competitietoeslag jeugd per halfjaar

€ 14.50

  € 14.00

Contributie persoonlijk lidmaatschap

€ 50.00

  € 50.00

 

 

 

Afdelingscontributie per jaar (1 januari t/m 31 december) 

€ 2.20

 € 2.20

Competitietoeslag senioren per half jaar

€ 3.50

 € 3.50

Competitietoeslag jeugd per half jaar

€ 2.20

 € 2.20