fbpx
Selecteer een pagina

 

Sportief coachen

 

Sportief Coachen = winst! Een aanmoediging, een compliment, een corrigerende opmerking; het is van grote invloed op de sporter. Het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel de trainers, coaches en begeleiders binnen de vereniging vanuit een gezamenlijke positieve visie te leren coachen en begeleiden.

‘Iemand die het beste uit iedereen wist te halen’

Trainers, coaches en begeleiders hebben een enorme invloed op het sportklimaat binnen de vereniging. Zeker jeugdcoaches zijn voor jeugdige sporters belangrijke rolmodellen. Welke (oud)-sporter herinnert zich niet een coach uit zijn jeugd? ‘Een kei van een trainer’, ‘Een strenge man bij wie het alleen maar om winnen ging’, ‘Iemand die het beste uit iedereen wist te halen’; wie om zich heen vraagt, zal verschillende herinneringen horen. Bijna iedereen heeft wel een coach of trainer gehad die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten, positief of negatief.

Opeens sta je voor de groep

Het is geweldig dat zoveel ouders betrokken zijn bij de club waar hun kind sport! Tegelijkertijd is het begeleiden van jeugdige sporters ook een grote verantwoordelijkheid. Verenigingen zijn zich niet altijd voldoende bewust van de verantwoordelijk die hun trainers, coaches en begeleiders hebben. Deze mensen hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de sporter. Voor een groot deel zijn zij bepalend voor het sportklimaat van een vereniging. Zij hebben vaak meerdere malen per week direct contact met de sporters. Een aanmoediging, een compliment, een corrigerende opmerking; het is van grote invloed op het gedrag van de sporter.

Rolmodellen voor jeugdige sporters

Met het traject Sportief Coachen willen we bereiken dat deze grote groep mensen – de mensen die anderen in staat stellen te sporten – zich bewust is of wordt van zijn belangrijke rol. De nadruk ligt daarbij op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van sporters. Daarnaast helpt het traject trainers, coaches en begeleiders met het aanleren van opvoedkundige vaardigheden. Het traject is bedoeld voor geschoolde trainers en coaches, maar ook voor bijvoorbeeld ouders die sporters begeleiden.

Het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’

Het traject ‘Sportief Coachen’ heeft als doel trainers, coaches en begeleiders van een vereniging gezamenlijk te leren om binnen hun vereniging invulling te geven aan hun pedagogische rol. Het traject wordt gekenmerkt door een rijke afwisseling van verschillende aantrekkelijke werkvormen (presentaties, discussievormen, dvd-fragmenten, groepsopdrachten en dergelijke).

De vereniging krijgt hiermee cohesie in de gehele training en begeleiding, vormt een enthousiast samenwerkende groep technisch kader en creëert zowel intern als extern een fantastische positieve uitstraling. Over ‘t Net uit Amersfoort was de eerste vereniging die het traject aanging en het resultaat was groot enthousiasme.

Opzet verenigingstraject ‘Sportief Coachen’

Voor de duidelijkheid: dit is dus bij uitstek een traject voor alle trainers en begeleiders van de vereniging samen en wordt op/bij de vereniging zelf georganiseerd. Ook het bestuur wordt erbij betrokken. Het traject bestaat uit een inventariserend gesprek van de trajectbegeleider met het bestuur, dan twee sessies (van ieder een dagdeel) met alle deelnemende trainers, coaches en begeleiders en tenslotte een evaluatiegesprek met het bestuur waarin ook de nazorg wordt besproken. Zie voor meer informatie de brochure in de downloads.

Het traject ‘Sportief Coachen kost € 500,-. Inschrijven kan via de site van de Academie voor Sportkader. Voor meer informatie of vragen kun je mailen naar opleidingen@tafeltennis.nl

 


 

 

Relevante links